Liittyminen on yksinkertaista.

Täytä liittymisilmoitus huolellisesti. Samalla lomakkeella voit hakea myös työttömyyskassan jäsenyyttä. Täytä myös työnantajan tiedot lomakkeeseen ja ilmoita, haluatko maksaa jäsenmaksun itse vai haluatko, että työnantajasi perii jäsenmaksun. Toimita lomake esimiesliittoon joko postitse tai klikkaa Lähetä-nappia, kun olet täyttänyt ja tarkastanut täyttämäsi tiedot huolellisesti.

Me hoidamme eroamisen aiemmasta liitosta sekä työnantajaperinnän alkamisen halutessasi.

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa

Jäsenyys


Työntekijän henkilötiedot

Työntekijän muut tiedot

Tiedot työntekijän tai hänen perheenjäsenensä yritystoiminnasta työttömyysturvaoikeuden selvittämiseksi

Jäsenmaksun perintä

Jäsenmaksusuorituksen saaja: Kaupanalan esimiesliitto KEY ry, PL 30, 15101 Lahti | Y-tunnus 0288901-8 | Puh. 03 875 800, fax 03 734 9002

Valtuutus ja voimassaolo

Tällä valtakirjalla työnantaja perii liiton ja sen paikallisyhdistyksen sekä työttömyyskassan jäsenmaksun liiton vuosittain ilmoittaman jäsenmaksuperusteen mukaisesti. Tällä valtakirjalla valtuutetaan samalla työttömyyskassa perimään jäsenmaksun työttömyyskassan maksamista ennakonpidätyksen alaisista etuuksista voimassa olevien päätösten mukaisesti sekä vastaavasti liiton perimään jäsenmaksut sen paikallisyhdistysten ja työttömyyskassan puolesta. Tämä sopimus on voimassa työnantajan allekirjoituspäivää lähinnä seuraavan täyden perintäkauden alusta lukien toistaiseksi. Valtuutukset ovat voimassa toistaiseksi valtakirjassa mainittuun työnantajaan tai kunnes ne kirjallisesti peruutetaan. Työntekijä voi irtisanoa sopimuksen päättyväksi irtisanomista lähinnä seuraavan täyden perintäkauden kuluttua umpeen. Tällä valtakirjalla kumotaan mahdollisesti aiemmin annettu jäsenmaksun perintäsopimus. Tällä sopimuksella valtuutetaan ammattiliitto/työttömyyskassa ilmoittamaan erostani aiempaan ammattiliittoon/työttömyyskassaan.

Työnantajan tiedot

Päiväys