Jäseneksi Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:hyn voi liittyä:

  • kaupanalalla palkansaajana toimiva esihenkilö
  • matkailu-, ravintola- tai vapaa-ajan palvelualalla palkansaajana toimiva esihenkilö
  • muulla palvelualalla vastuutehtävissä työskentelevä palkansaaja
Esihenkilötehtävissä toimivalla ei tarvitse välttämättä olla alaisia lainkaan, mutta tehtävään tulee sisältyä vastuuta, joka näkyy myös palkassa.
Jäseneksi ei voi liittyä työttömyyden, vanhempainvapaan tai muun sellaisen vapaan aikana, jolloin ei ole palkkatuloja.