Sairausajan palkanmaksu perustuu työsuhteen kestoon ja siitä on ao. työehtosopimuksissa määräykset.

Perhevapailla tarkoitetaan raskaus-, erityisraskaus-, isyys- ja vanhempainvapaata sekä osittaista vanhempainvapaata, hoitovapaata, osittaista hoitovapaata, tilapäistä hoitovapaata ja poissaoloa pakottavista perhesyistä. Perhevapaista, niiden ajalta maksettavista etuuksista sekä niiden vaikutuksesta vuosilomiin, säädetään työsopimuslaissa, sairausvakuutuslaissa ja vuosilomalaissa. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta perhevapaiden ajalta on sovittu työehtosopimuksissa. Lisäksi työpaikalla voidaan noudattaa työntekijälle lakia tai työehtosopimusta edullisempaa käytäntöä.