Kaupanalan esimiesliitto tutkii esimiesten palkkoja ja selvittää työn kuormittavuutta

Esimiesliitto teettää vuosittain tutkimuksia ja selvityksiä muun muassa esimiesten palkkauksesta, työajoista ja työn kuormittavuudesta. Lisäksi esimiesliitto selvittää muutoinkin kaupan esimiesten työhyvinvointia ja palkkaeroja muun muassa jäsenkyselyin.

Tutkimustietoa käytetään esimerkiksi palkkaneuvonnassa sekä työmarkkinatoiminnassa ja etujen ajamiseksi paikallisesti. Tietoa kerätään myös siksi, että esimiehet voivat hakiessaan työtä vertailla palkkatietoja.

Selvityksiä tehdään säännöllisesti myös jäsentyytyväisyydestä.

Kaupan alan esimiesbarometri 2020

Kaupan alan esimiesbarometri 2022