Opiskelumuodot ja tuet

Aikuiset voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon joustavasti töiden ohella. Aikuisten ammatilliset tutkinnot suoritetaan yleensä näyttötutkintoina. Opintoihin voi saada taloudellista tukea, kun opiskelija on hyväksytty oppilaitokseen ja opiskelee siellä päätoimisesti.

Kelan myöntämä opintotuki on yleisin tapa rahoittaa opinnot.

Työllisyysrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Oppisopimuksella suoritat tutkinnon työpaikalla tehokkaasti käytännön työtehtävissä. Oppisopimus edellyttää soveltuvaa työpaikkaa.

Jos olet vähintään 25 –vuotias ja työtön, voit opiskella myös kokopäiväisesti työttömyyspäivärahalla. TE-toimisto tekee tästä päätöksen. Jos olet vaarassa jäädä työttömäksi, voit myös päästä koulutukseen. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös yrittäjäkoulutusta. Työvoimakoulutukseen haetaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta.

Voit saada opiskeluun kuntoutusrahaa tai muuta vastaavaa taloudellista tukea, jos opiskelu on osa ammatillista kuntoutusta.

Voit hakea apurahoja ja stipendejä muun muassa säätiöiltä ja järjestöiltä.

Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajansa kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaan voi käyttää mm. opiskeluun. Opintovapaan käyttäminen mahdollistaa myös järjestelmänä keskeytykset työnteossa ja työntekijän opiskelun.