Työsuhde päättyy normaalisti joko toimihenkilön tai työnantajan suorittamaan irtisanomiseen. Työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Työsuhde voi päättyä myös siksi, että toinen sopimusosapuolista purkaa sopimuksen. Tällöin työsuhde päättyy välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Määräaikainen työsuhde päättyy määräajan kuluttua umpeen tai sovitun työn tultua tehdyksi.

Kun työnantaja irtisanoo toimihenkilön työsopimuksen, täytyy työnantajalla olla siihen peruste. Peruste voi olla toimihenkilön henkilöstä johtuva taikka tuotannollinen, taloudellinen tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuva syy eli työnantajasta johtuva peruste. Toimihenkilön ei tarvitse irtisanoutuessaan ilmoittaa työnantajalle perustetta, mutta irtisanomisaikaa on noudatettava.