Työnantajan ja työntekijän on työsopimusta solmiessaan otettava huomioon työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista johtuvat velvoitteensa. Näiden pakottavat määräykset rajaavat vapautta sopia työsuhteen ehdoista ja ne määrittävät työsopimuksen vähimmäisehdot, joita työsuhteessa on ainakin noudatettava.

Koeajasta on nimenomaisesti sovittava. Jos työnantajaa sitoo työehtosopimus, jossa on määräyksiä koeajasta, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle tämän määräyksen soveltamisesta työsopimusta solmittaessa.

Allekirjoittamalla työsopimuksen osapuolet sitoutuvat tekemään työtä sovituin ehdoin. Työsopimuksessa nimenomaisesti sovittuja ehtoja voidaan muuttaa vain, jos siihen on työsopimuksen päättämisperuste tai jos siitä erikseen sovitaan.

Työsopimusmalleja löytyy vasemmalla olevasta Työsopimusmallit -osiosta.