Työaikalaki sisältää keskeiset työaikaa koskevat säännökset. Lisäksi työehtosopimuksissa on työaikaa koskevia määräyksiä. Nämä ovat yleensä toimihenkilölle työaikalakia edullisempia ja on tärkeää tutustua niihin oman alan työehtosopimuksesta.