Perhevapaiden lakiuudistus astui voimaan 1.8.2022. Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Perhevapaaopas 2022

Lue lisää lapsiperheiden etuuksista.

Perhevapaiden pituudet ja  ilmoitusajat
Raskausvapaa (uusi laki) 40 arkipäivää 2 kuukautta ennen
Isyysvapaa

Vanhempainvapaa toiselle vanhemmalle syntymän yhtydessä (uusi laki)

Enintään 18 + 36 arkipäivää

Enintäään 18 arkipäivää

1-2 kuukautta ennen

1-2- kuukautta ennen

Vanhempainvapaa

Vanhempainvapaa molemmilla vanhemmilla (uusi laki)

158 arkipäivää

160 arkipäivää

2 kuukautta ennen vapaan tai sen osan alkamista.

Yksi kuukausi, jos pituus enintään 12 arkipäivää.

Osittainen vanhempainvapaa

Osittainen vanhempainvapaa (uusi laki)

2 kk – 158 arkipäivää

160 arkipäivää, kuluu vain puolikaspäivä, työaika max. 5h/pvä

Sopimalla / pyyntö 2 kuukautta ennen työajan lyhentämistä
Adoptiolapsen hoitaminen

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptio (uusi laki)

Voi jäädä vanhempainvapaalle hoitamaan alle 7-vuotiasta adoptiolasta, jolloin vanhempainrahaa maksetaan 200 – 234 arkipäivältä riippuen siitä, kuinka vanhana lapsi on otettu hoitoon.

 

 

Yhteensä 320 arkipäivää

(160 arkipäivää per vanhempi)

 

2 kuukautta tai heti kun tieto adoptiolapsen saamisesta tulee
Hoitovapaa Kunnes lapsi täyttää 3 vuotta 2 kuukautta ennen vapaan tai sen osan alkamista
Osittainen hoitovapaa Kunnes lapsen toinen lukuvuosi päättyy Pyyntö 2 kuukautta ennen työajan lyhentämistä / työnantajalla oikeus evätä perustellusta syystä
Tilapäinen hoitovapaa Enintään 4 työpäivää Välittömästi
Poissaolo pakottavista perhesyistä Joitakin päiviä Välittömästi
Poissaolo perheenjäsenen hoitamiseksi Kestosta sovitaan Sopimalla
–          ilmoitusaika on yksi kuukausi vapaan keston ollessa enintään 12 arkipäivää 
Ilmoitetun ajankohdan muuttaminen
Raskausvapaan aloittamisajankohdan varhentaminen Niin pian kuin mahdollista
Synnytyksen yhteydessä pidettävän vanhempainvapaan ajankohdan muuttaminen Niin pian kuin mahdollista
Raskaus-, vanhempain- tai isyysvapaan ajankohdan muuttaminen 1 kk + perusteltu syy
Vanhempainvapaan ajankohdan muuttaminen ja osittaisen vanhempainvapaan ajankohdan muuttaminen 1 kk + perusteltu syy
Adoptiolapseen liittyvän vanhempainvapaan muuttaminen Niin pian kuin mahdollista adoptiolapsen saamisen ajankohdan muuttuessa
Hoitovapaan ajankohdan muuttaminen 1 kk + perusteltu syy
Osittaisen hoitovapaan muuttaminen Sopimus. Ellei sopimusta 1 kk + perusteltu syy
Poissaolo perheenjäsenen hoitamiseksi Sopimus muuttamisesta
Palkallisuus Kaupan-tes Marava:n tes
Äitiysvapaa

 

 

Raskausvapaa ja vanhempainvapaa 1.3.2023 alkaen

3 kuukauden palkka, kun työsuhde kestänyt vähintään 9 kk ja työntekijä palaa työhön

 

40 raskausrahapäivää ja 36 ensimmäisen
vanhempainvapaapäivän ajalta

3 kuukauden palkka (peruspalkan ja päivärahan erotus), kun työsuhde kestänyt vähintään 12 kk ja työntekijä palaa työhön
Isyysvapaa

 

Ei synnyttävän vanhemman vanhempainvapaa 1.3.2023 alkaen

Palkka 6 ensimmäiseltä isyysvapaapäivältä

 

36 vanhempainrahapäivää

Enintään 6 arkipäivän pituiselta isyysvapaalta
Adoptiovapaa Adoptiovapaalle lähtevälle 3 kuukauden palkka, kun työsuhde kestänyt vähintään 9 kk ja työntekijä palaa työhön 3 kuukauden palkka (peruspalkan ja päivärahan erotus), kun työsuhde kestänyt vähintään 12 kk ja työntekijä palaa työhön
Lapsen sairaus Alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti palkka 1-3 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä Alle 10 vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti palkka 1-3 kalenteripäivään sisältyviltä työpäiviltä
Etujen hakeminen
Raskausraha,  KELA Viimeistään 2 kk ennen laskettua synnytysaikaa
Isyysraha, KELA Viimeistään 2 kk kuluttua siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 v.
Vanhempainraha, KELA Kuukausi ennen vanhempainrahakauden alkamista
Osittainen vanhempainraha, KELA Molemmat vanhemmat tekevät oman hakemuksen, viimeistään kuukausi ennen vanhempainrahakauden aloittamista
Kotihoidon tuki (hoitoraja ja hoitolisä), KELA Voi hakea takautuen 6 kuukaudelta
Osittainen hoitoraha, kun lapsi alle 3 vuotta tai peruskoulun 1-2 luokalla, KELA Kuuden kuukauden kuluessa osittaisen hoitovapaan aloittamisesta
Erityishoitoraha, alle 16-vuotiasta vaikeasti sairasta lasta hoitavalle vanhemmalle, KELA Neljä kuukautta takautuvasti lapsen hoidon alkamisesta
Jos perheenjäsenen hoidossa on kyse ns.omaishoidosta,  kunnan sosiaalitoimi voi maksaa omaishoidon tukea omaiselle Kunta ja hoitaja tekevät keskenään omaishoidon tuesta sopimuksen

 

 

 

 

Lomakkeita perhevapaista työnantajalle ilmoittamiseksi: 

Lisätietoa