Eläkettä on aina haettava. Sitä voi saada kolme kuukautta takautuvasti.

Työeläke karttuu ansioiden ja iän mukaan porrastetun karttumisprosentin mukaan. Myös tietyt palkattomat ajat kartuttavat työeläkettä.

Työeläkejärjestelmästä maksetaan:

Työuraeläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille, joten ensimmäiset työuraeläkkeet voivat alkaa 1.2.2018.

Kansaneläkelaitoksen maksamat kansaneläke ja takuueläke turvaavat perustoimeentulon, jos työeläketurva jää pieneksi tai sitä ei ole karttunut ollenkaan. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan:

Lisätietoa aiheesta: