Toimihenkilön oikeus vuosilomaetuuksiin perustuu vuosilomalakiin ja alan työehtosopimukseen. Työpaikalla voidaan myös noudattaa lakia tai työehtosopimusta edullisempaa käytäntöä.

Lomapalkan laskentatapa ja suuruus ovat erilaisia sen mukaan, onko työntekijä tunti- vai kuukausipalkkainen.

Vuosilomalaissa ei ole määräyksiä lomarahasta, joka ennen tunnettiin lomaltapaluurahana. Lomaraha on tavallisesti 50 % vuosilomapalkasta ja siitä on määräykset työehtosopimuksissa.

Lisätietoa