Työelämään ja työttömyysturvaan liittyvät määräaikaiset poikkeuslait eivät ole enää voimassa.

Lomautusta ja muita työehtoja koskevat määräaikaiset poikkeukset

Työttömyysturvan ja työttömien palveluiden määräaikaiset poikkeukset