Ilmoittaudu verkkopalvelun kautta (tyomarkkinatori.fi) omilla verkkopankkitunnuksillasi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä työttömäksi kokoaikatyön hakijaksi, tai ilmoittaudu asuinpaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi, vaikka sinulla ei esimerkiksi olisikaan oikeutta heti etuuteen.

Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista ei pidä siirtää myöhempään aikaan esimerkiksi siksi, että työnantaja olisi maksanut erorahaa työsuhteen päättyessä. Verkkopalvelussa ilmoita työttömyyskassasi nimeksi Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa, jotta sinua koskeva työvoimapoliittinen lausunto tulee oikeaan työttömyyskassaan.

Hae muutosturvaa, jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu. Ilmoittaudu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää aina, että olet koko työttömyyden ajan työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Sinun tulee myös myöhemmin muistaa aina uusia työnhakusi niiden nimenomaisten ohjeiden mukaan, jotka työvoimaviranomaiset sinulle antavat.

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa työttömyyskassalle sinua koskevan työvoimapoliittisen lausunnon, jossa lausutaan, onko etuuden maksamiselle mitään työvoimapoliittista estettä. Lausunto sitoo työttömyyskassaa.

Työvoimaviranomaisen mahdollisesti asettama ns. karenssi (korvaukseton aika, esimerkiksi erottu ilman pätevää syytä itse työstä)) on tilanteesta riippuen 30 tai 45 päivän pituinen. Tänä aikana oikeutta työttömyyspäivärahaan ei ole paitsi työllistymistä edistävien palveluiden ajalta (esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimiston osoittama koulutus). Palveluista kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen aiheuttaa porrastetun karenssin, joka on huomautuksesta enintään 14 päivän korvauksettomaan aikaan. Enimmillään 12 viikon työssäolovelvoite. Lue lisää

Muut maksamisen edellytykset tutkii työttömyyskassa. Vaikka työvoimapoliittista estettä etuuden maksamiselle ei olisi, voi muu laissa säädetty seikka kuitenkin estää etuuden saamisen. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi ennen maksatusta asetettava omavastuuaika, erilaiset jaksotukset ja laissa erikseen säädetyt muut esteet.

Työttömyysetuutta maksetaan säädetyt muut edellytykset täyttävälle Suomessa asuvalle, tietynikäiselle (17-64 -vuotiaat, eräin poikkeuksin aina 68 -vuotiaaksi asti), työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautuneelle henkilölle, joka on lisäksi täyttänyt työttömyyskassan jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä suorittanut jäsenmaksunsa ajallaan.