Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan:

– Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon

– Varmista oikeutesi ansiopäivärahaan

– Täytä päivärahahakemus joko täysiltä kalenteriviikoilta tai kalenterikuukaudelta

– Liitä hakemukseen työ- ja palkkatodistukset

– Lähetä hakemus ja liitteet yhdellä kertaa (muista, että on haettava aina 3 kk:ssa)


Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)

Ilmoittaudu työttömäksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Ilmoittautuminen tapahtuu Oma asiointi -verkkopalvelussa.

Tunnistautumiseen tarvitset joko pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Asiakirjoja ei tarvitse toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä, TE-toimisto pyytää tarvittaessa esimerkiksi lomautustodistuksen.

Työttömyyskassa voi maksaa työttömyyspäivärahaa vain ajalta, jolloin olet työnhakijana TE-toimistossa. On siis erittäin tärkeää, että ilmoittaudut työnhakijaksi ja pidät työnhaun voimassa. Varmista erikseen, että ilmoittautumisesi on mennyt perille. Et voi vedota siihen, ettei ilmoittautumisesi ole rekisteröitynyt tietojärjestelmään. Muista tämän jälkeen pitää työnhakusi voimassa TE-toimiston määräämällä tavalla. Uhkana voi olla, että rekisteröitymisesi mitätöityy.

Hae muutosturvaa, jos olet täyttänyt 55 vuotta ja sinut on irtisanottu. Ilmoittaudu TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta.


Varmista oikeutesi ansiopäivärahaan

Sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, jos olet

– ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa eli 6 kuukautta ja

– maksanut jäsenmaksusi ja

– täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon jäsenyysaikanasi.

Työssäoloehto täyttyy, jos olet ollut työssä vähintään 26 viikkoa (6 kuukautta) enintään 28 kuukauden aikana. Työssäoloehtoa kerryttäviksi työviikoiksi lasketaan kaikki ne viikot, joiden aikana työtä on ollut vähintään 18 tuntia.  Mikäli työssäoloehto ei tänä aikana täyty, esimerkiksi siksi, että olet ollut jonkin työttömyysturvalaissa tarkoitetun hyväksyttävään syyn takia poissa työmarkkinoilta, tarkastelujaksoa pidennetään. Näissä tapauksissa työttömyyspäivärahasi taso määritellään tarkastelujakson pidentäminen erikseen huomioiden (työttömyyskassa opastaa näissä tilanteissa erikseen oikean määrittelyjakson suhteen palkkatietojen saantia varten).


Täytä päivärahahakemus

Työttömyyspäivärahaa haetaan sähköisesti työttömyyskassan sähköisen eAsioinnin kautta. EAsioinissa tunnistaudutaan suomi.fi-palvelun kautta opastuksen mukaan. Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja lähettää paperisen päivärahahakemuksen, jonka saat Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön TYJ:n sivuilta (www.tyj.fi) tai työttömyyskassan sivustolta. Maksatuksen jatkuessa saat matkapuhelimiseesi ennalta tiedon etuuden maksamisesta. Samalla voit käydä sähköisessä palvelussa katsomassa maksettavan etuuden määrän. Jatkohakemus postitetaan sinulle erikseen vain, jos olet sähköisessä palvelussa ao. kohdan erikseen rastinut.

Päivärahaa haetaan kalenterikuukausittain tai palkanmaksurytmin paremmin soveltuessa neljän kalenteriviikon jaksoissa (maanantaista sunnuntaihin). Suosittelemme kalenterikuukausittaista hakurytmiä. Lomautukseen liittyen haetaan ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua lomautuksen alkamisesta. Jos lomautus kestää lyhyemmän aikaa, aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

Tutustu hakemiseen tarkemmin kohdassa Hakeminen ja liitteet.

Täytä hakemus huolellisesti, sillä puutteellisesti täytetyn hakemukseen käsittely viivästyy, koska hakemukseen joudutaan pyytämään täydennystä.  Puutteellinen hakemus voidaan myös hylätä sillä perusteella, ettei hakija toimita etuuden maksajalle etuuden määrittelyä ja maksamista varten tarpeellista tietoa.


Liitä hakemukseen työ- ja palkkatodistukset sekä muut liitteet

Liitä päivärahahakemukseen kaikki tarvittavat liitteet kerralla. Hakemuksesi käsittely viivästyy, jos joudumme pyytämään puuttuvia liitteitä sinulta erikseen. Lähetä kassalle kopiot kaikista liitteistäsi, koska emme palauta alkuperäisenä lähetettyjä liitteitä.

Lähetä hakemuksesi ja PDF-, JPG-, JPEG-, TIFF-, PNG- ja GIF-muodoissa olevat liitteet eAsioinnin kautta. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa liitteet vaikkapa postitse.

 

Lähetä hakemus työttömyyskassalle vasta sitten, kun pystyt liittämään siihen kaikki tarvittavat todistukset. Muista kuitenkin, että ansiopäivärahan hakuaika on 3 kuukautta ensimmäisestä haettavasta päivästä lukien. Myös lapsikorotusta tulee hakea 3 kk:n määräajassa. Lapsikorotus poistuu 1.4.2024 alkavilta hakujaksoilta.

Etuutta on haettava sanotussa määräajassa, vaikka todistuksia ei saisi hankittua.

Työttömyyskassa pyrkii aina käsittelemään kaikki saapuneet hakemukset saapumisjärjestyksessä ja mahdollisimman nopeasti. Tämän varmistamiseksi jäsenten tulisi välttää niin puhelimitse kuin nettipostin tai sähköpostin kautta kyselyitä pelkästään hakemuksen saapumisesta ja maksupäivästä. Ko. tiedustelut viivästyttävät aina sekä oman että muiden etuuksien maksatusta.