Työntekijä ansaitsee vuosilomaa perhevapaalla. Erityisäitiys-, osittaisen
hoitovapaan, tilapäisen hoitovapaan ja pakottavista perhesyistä johtuvan
poissaolon aikana kertyy vuosilomaa koko jaksoilta. Vuosilomaa kertyy
korkeintaan 156 äitiys-, raskaus- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta. Hoitovapaan aikana vuosilomaa ei kerry.

Ansaittu vuosiloma pidetään vuosilomalain säännösten mukaisesti. Jos
työntekijä jatkaa vanhempainvapaan jälkeen hoitovapaalla, kannattaa sopia
työnantajan kanssa jo ansaitun vuosiloman pitämisestä. Vuosiloman voi tällaisessa tapauksessa pitää esimerkiksi vanhempainvapaan päätyttyä ennen hoitovapaan alkamista.

Lomaraha maksetaan työehtosopimuksen, työsopimuksen tai työpaikalla
noudatetun käytännön mukaisesti, viimeistään kuitenkin silloin, kun työntekijä
palaa töihin.