Lomapalkka

Kaupanala:

  • Kokoaikainen: kuukausipalkka : 25 x lomapäivien lukumäärä + säännölliset ilta-, lauantai- ja sunnuntaityökorvaukset. Lisistä lisätään 12,5 %, jos työsuhde on kestänyt vuoden 31.3. mennessä ja 10 % alle vuoden työsuhteessa.
  • Osa-aikainen: 1.4.-31.3. työssäoloajalta maksetusta palkasta. Suuruus on vähintään vuoden kestäneissä työsuhteissa 12,5 % maksetusta palkasta ja alle vuoden työsuhteissa 10 % palkasta. Alle 35 tuntia kuukaudessa työskentelevä ansaitsee lomakorvausta, mutta ei lomapäiviä.

Mara-ala:

  • Kuukausipalkkalaiset: 25 x lomapäivien lukumäärä + lisistä tietty prosentti. Kun työsuhde on kestänyt alle vuoden, lisätään 9 % ilta-, yötyö- ja sunnuntaityökorvauksista ja 11,5 %, jos työsuhde on kestänyt yli vuoden.
  • Tuntipalkkaiset:  Lomapalkka on 9 %, jos työsuhde on kestänyt alle vuoden ja yli vuoden kestäneissä työsuhteissa 11,5 %.

Lomapalkan maksaminen

  • Kaupanala kokoaikainen: Lomapalkka voidaan maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä.
  • Kaupanala osa-aikainen: Lomapalkka voidaan maksaa yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä.
  • Mara-ala: maksettava ennen loman tai sen osan alkua. Vaihtoehtoisesti vuosilomapalkka voidaan maksaa myös yrityksen normaalina palkanmaksupäivänä, ellei työntekijä pyydä lomapalkan maksamista ennen loman alkamista.

Lomaraha / lomaltapaluuraha

  • Kaupanala kokoaikainen: 50 % vuosilomapalkasta. Edellyttää pääsääntöisesti paluuta työhön. Maksetaan ennen loman alkua. Puolet kesälomakautena pidetyn loman lomarahasta voidaan maksaa seuraavan joulua edeltävän palkanmaksun yhteydessä.
  • Kaupanala osa-aikainen: 50 % vuosilomapalkasta. Edellyttää pääsääntöisesti paluuta työhön. Maksetaan ennen loman alkua tai puolet kesälomakautena pidetyn loman lomarahasta seuraavaa joulua edeltävän palkanmaksun yhteydessä.
  • Mara-ala: 50 % vuosilomapalkasta. Edellyttää pääsääntöisesti paluuta työhön. Maksetaan loman päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä. Puolet lomaltapaluurahasta voidaan sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai antaa vastaavana vapaana.