Jos työnantaja irtisanottuaan toimihenkilön tarvitsee myöhemmin työvoimaa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita taloudellisista tai tuotannollisista syistä taikka saneerausmenettelyn vuoksi irtisanottu toimihenkilö teki, työnantajan on tiedusteltava työvoimaviranomaisilta, hakeeko entinen työntekijä työtä työvoimatoimiston kautta. Jos irtisanottu hakee em. tavoin töitä, on työnantajan tarjottava työtä entiselle toimihenkilölle.

Työnantajan takaisinottovelvollisuuden kestoaika on neljä kuukautta. Työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta. (lainmuutos 1.1.2017)

Toimihenkilölle on tarjottava sellaisia entisen toimihenkilön työhön kuuluneita töitä, joihin hänen työkokemuksensa riittää tai joihin hänet voidaan perehdyttää. Esimiehelle tulee esim. tarjota hänen työsopimukseensa kuulunutta alaisen työtä, mutta ei päinvastoin. Työnantajalla on kuitenkin ennen takaisinottovelvollisuuden täyttämistä velvollisuus tarjota työtä ensin palveluksessaan jo oleville osa-aikatyöntekijöille.