Koeaikana työsuhde voidaan purkaa kummankin sopijapuolen toimesta ilman irtisanomisaikaa. Purkaminen ei saa kuitenkaan tapahtua syrjivillä eikä muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Esimerkiksi tavanomainen sairaus tai toimihenkilölle sattunut tapaturma ei ole sellaisenaan laillinen peruste päättää työsuhdetta. Koska koeaikapurun on perustuttava koeajan tarkoitukseen selvittää työntekijän sopivuus tehtävään, ei koeaikapurkua voi tehdä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Lomake: