Lainvastainen työsuhteen päättyminen voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kanneaika on kaksi vuotta ja sen laskeminen alkaa työsuhteen päättymisestä.

Työnantaja on velvollinen maksamaan korvausta, mikäli työsopimus on päätetty perusteettomasti tai koeaikana suoritettu purku on toimitettu epäasiallisilla perusteilla sekä myös silloin, kun luottamusmiehen työsopimus on päätetty ilman laissa edellytettyä työntekijöiden enemmistön suostumusta. Korvauksena voidaan tuomita maksettavaksi 3-24 kuukauden palkka (luottamusmies tai -valtuutettu 3-30 kuukauden palkka).

Korvauksen alarajaa koskevaa säännöstä ei kuitenkaan sovelleta tuotannollisiin ja taloudellisin perustein tapahtuviin irtisanomisiin, koeaikapuruissa tai tilanteessa, jossa purkuperusteet puuttuvat (mutta irtisanomisperusteet ovat olemassa). Työnantaja joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti. Osa korvauksesta tuomitaan työttömyysvakuutusrahastolle tai KELAlle.

Jos päättämisriita sovitaan, kuuluu työttömyydestä johtuvista, ennen sopimuksen tekemistä menetetyistä palkkaeduista sovittu korvaus myös tässä tapauksessa laissa tarkemmin määritellyin tavoin osaksi kyseisille tahoille.