Sekä kaupan alan että mara-alan työehtosopimusten liitteinä on ao. alan työsopimuslomake. Kaupan alalla ovat käytössä yleinen työsopimuslomake ja esimiesten työsopimuslomake, ja mara-alalla esimiehen työsopimuslomake ja työntekijöiden työsopimuslomake. Näitä lomakkeita tai vastaavat tiedot sisältäviä lomakkeita on syytä käyttää työsopimusta solmittaessa.

Työsopimus tulee tehdä kahtena kappaleena, joista yksi jää työntekijälle ja toinen työnantajalle.