Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja. Työsuojeluvastuu jakautuu ylimmän johdon lisäksi keskijohdolle, työnjohdolle ja yksittäisille työntekijöille. Työnantajan tulee tarvittaessa järjestää työsuojelukoulutusta. Lisäksi työnantajan tulee laatia työsuojelun toimintaohjelma ja ylläpitää sitä.

Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Pienemmilläkin työpaikoilla valtuutettu ja varavaltuutetut voidaan valita, jos työntekijät pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. Toimihenkilöt voivat valita oman työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua.

Vähittäiskaupan esimiehillä on oikeus valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu.

Työnantajan tulee antaa työntekijöille tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä työturvallisuutta koskevista arvioinneista ja suunnitelmista. Näitä asioita on asianmukaisesti käsiteltävä yhteistoiminnassa.

Lisätietoa: