Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan kustannuksellaan järjestämään jokaiselle työntekijälle työterveydenhuollon työsuhteen muodosta ja kestosta riippumatta. Työntekijälle työterveyshuolto on maksutonta. Työterveyshuolto jakautuu lakisääteiseen ennaltaehkäisevään toimintaan ja vapaaehtoiseen sairaanhoitoon ja muuhun terveydenhuoltoon.

Työnantajan on käsiteltävä työterveyshuoltotoiminnan aloittaminen, muuttaminen tai muu sen järjestämiseen olennaisesti vaikuttava asia yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa. Työnantajalla täytyy olla kirjallinen, ajan tasalla oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jonka perustana oleva työpaikkaselvitys täytyy olla työntekijöiden saatavilla.

Lisätietoa