Työpaikkakiusaaminen on erotettava normaaleista ristiriitatilanteista. Työpaikkakiusaamiselle on ominaista se, että huono kohtelu on järjestelmällistä ja pitkäkestoista. Sen sijaan esimerkiksi lievät, yksittäiset teot kuten satunnaiset epäasialliset puheet, eivät ole työturvallisuuslaissa tarkoitettua terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kuten eivät myöskään työnantajan työtä ja työnjohtoa koskevat asialliset, perustellut päätökset ja ohjeet, työn ja työyhteisön ongelmien yhteinen käsittely, perusteltu puuttuminen työsuoritukseen, varoituksen antaminen perustellusta syystä tai työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin perustellusta syystä.

Kiusaamisen kohteeksi joutuneen työntekijän on ilmoitettava kiusaajalleen selkeästi, että tämän tulee lopettaa menettely. Asiasta tulee tehdä myös ilmoitus työnantajalle. Mikäli työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin saatuaan ilmoituksen koetusta kiusaamisesta, asiasta voi tehdä valvontapyynnön työsuojeluviranomaiselle.

Vasemmalla kalvosarja Esimiehen ja johdon häirintä. Myös esimies tai johtaja voi joutua häirinnän, työpaikkakiusaamisen tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Lisätietoa saat esimerkiksi Ttl:n sivuilta kohdasta Työpaikkakiusaaminen.