Työkykyyn vaikuttavat niin työ, työyhteisö ja -ympäristö kuin työntekijäkin. Työkyky näkyy jaksamisena, laadukkaana työnä, työmotivaationa ja työn ilona. Työkykyä tukevat hyvä ammattitaito ja työn hallinta, turvallinen ja terveellinen työympäristö, vuorovaikutteinen ja avoin työyhteisö, työntekijöitä arvostava johtaminen. Niihin pyritään vaikuttamaan työkykyä ylläpitävällä toiminnalla (tyky).

Tyky-toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.

Lisätietoa asiasta löytyy esimerkiksi Työterveyslaitoksen sivuilta.