Työnantajalla on velvollisuus ottaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta vakuutus.

Työntekijän ja esimiehen toiminta vahinkotapahtumassa:

Vahingoittuneen työntekijän on ilmoitettava työnantajalle heti hänelle sattuneesta vahinkotapahtumasta. Ilmoituksesta on pyynnöstä annettava todistus työntekijälle.

Työnantajan on ilmoitettava työtapaturmasta ja ammattitaudista vakuutuslaitokselle viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa. Jos työnantaja ei tee tapaturmailmoitusta määräajassa, työtapaturmassa loukkaantunut tai ammattitautiin sairastunut voi tehdä sen itse.

Lisätietoa: