Kaupan alalla lepoaika on lain mukaan tunnin kestävä, jos työaika ylittää seitsemän tuntia vuorokaudessa. Tätä aikaa voidaan paikallisesti sopimalla lyhentää ½ tunnilla. Lepoaika on myös mahdollista sopia kokonaan poistettavaksi, mutta tällöinkin on toimihenkilölle annettava tilaisuus aterioida työaikana. S-ryhmän esimiesten työehtosopimuksessa on sovittu viimeksi mainitusta vaihtoehdosta.

Kahvitauot määräytyvät seuraavasti:

  • työaika alle 4 tuntia, ei kahvitaukoa
  • 4 – alle 6 tuntia, yksi kahvitauko
  • jos työpäivä on vähintään 6 tuntia, kaksi kahvitaukoa

Kahden kahvitauon vaikeuttaessa töiden järjestelyä annetaan yksi pidempi kahvitauko. Jatkuvasti kassalla työskentelevä työntekijä saa tällöin yhden ylimääräisen tauon, jonka aikana hänellä voidaan teettää muuta työtä.

Kahvitauon aikana ei ole työntekovelvollisuutta ja se on palkallista aikaa.

S-ryhmän esimiesten kahvi- ja ruokatauot

S-ryhmän kaupan esimiesten työehtosopimuksen mukaan toimihenkilöllä on oikeus ruokailla työvuoronsa aikana ja päättää päivittäisen lepoaikansa sijoittuminen. Edellä olevat määräykset tarkoittavat sitä, että toimihenkilö saa viime kädessä itse ratkaista sen merkitseekö hän esimerkiksi työvuorokseen 7,5 tuntia ja ruokailee sen aikana työpaikallaan vai merkitseekö hän työvuorokseen 8 tuntia ja ruokailee työpaikan ulkopuolella puoli tuntia, jolloin ruokatunnin pituus vähennetään siitä. Kun toimihenkilö saa työehtosopimuksen rajoissa päättää päivittäisen lepoaikansa sijoittumisen, voi hän mm. myös päättää, ettei sitä ole.

Määräykset estävät sen, että työnantaja pysyvästi määräisi ruokatunnin tai kahvitaukojen pituuden, sijoittumisen tai määrän. Esimiehen lepoajat ovat työehtosopimuksen mukaan esimiehen itsensä päätettävissä eikä niitä saada edes merkitä työvuorolistaan.