Vähittäiskaupan esihenkilöllä paikallisesti sopimalla ruokatauko voidaan

o lyhentää enintään 30 minuutilla tai
o poistaa kokonaan, jolloin työntekijä voi ruokailla työaikana
o sopia oman esihenkilönsä kanssa.

Ruokatauko ei ole työaikaa työntekijän saadessa poistua esteettömästi työpaikalta.

Toiminnallisin syiden estäessä ruoka- ja kahvitauon pitämisen sovituin tai määrätyin tavoin esihenkilö päättää itse kyseisen päivän tauon sijoittumisen. Määräys siis poikkeaa myyjien määräyksestä, jossa ruokataukoa ei saa sijoittaa välittömästi työpäivän alkuun tai loppuun.

Kahvitauot määräytyvät seuraavasti:

  • työaika alle 4 tuntia, ei kahvitaukoa
  • 4 – alle 6 tuntia, yksi kahvitauko
  • jos työpäivä on vähintään 6 tuntia, kaksi kahvitaukoa

Kahden kahvitauon vaikeuttaessa töiden järjestelyä annetaan yksi pidempi kahvitauko. Jatkuvasti kassalla työskentelevä työntekijä saa tällöin yhden ylimääräisen tauon, jonka aikana hänellä voidaan teettää muuta työtä.

Kahvitauon aikana ei ole työntekovelvollisuutta ja se on palkallista aikaa, ellei  toisin sovita