Jotta oikeus sairausajan palkkaan syntyisi, on sairaudesta ja sairaslomasta ilmoitettava viipymättä työnantajalle ja esitettävä vaadittaessa lääkärintodistus.

Oma ilmoitusmenettely 1.2.2017

Sairauspoissaoloista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi yrityksessä voidaan sopia työpaikkakohtaisesti oma ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta. Oma ilmoitusmenettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta.

Sopimus voi koskea enintään kolme kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia sairauspoissaoloja ja vain lyhytkestoisia sairauksia, jotka eivät vaadi lääkärinhoitoa (esim. flunssa, vatsatauti). Työkyvyttömyydestä tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä.

Majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville maksetaan sairausajan palkkaa seuraavasti:

Työsuhteen kesto Työnantajan maksujakso
1-2 kk sairasvakuutuslain karenssi (1+9 pv)
yli 2 kk 28 kalenteripäivää
yli 3 v 35 kalenteripäivää
yli 5 v 42 kalenteripäivää
yli 10 v 56 kalenteripäivää

 

Kaupan alalla toimiville sairausajan palkkaa maksetaan seuraavasti:

Työsuhteen kesto Työnantajan maksujakso
alle 1 kk sairasvakuutuslain karenssiajalta (1+9 pv) 50% palkasta
vähintään 1 kk sairasvakuutuslain karenssi (1+9 pv)
3 kk – alle 3 v 4 viikkoa
3 v – alle 5 v 5 viikkoa
5 v – alle 10 v 6 viikkoa
vähintään 10 v 8 viikkoa

Sairausajan palkan työnantaja maksaa kokonaan toimihenkilölle ja hakee korvauksen Kelalta tai niin, että vähentää palkasta Kelan maksaman korvauksen ja toimihenkilö hakee itse Kelan korvauksen.