Jotta oikeus sairausajan palkkaan syntyisi, on sairaudesta ja sairaslomasta ilmoitettava viipymättä työnantajalle ja esitettävä vaadittaessa lääkärintodistus.

Sairauspoissaoloista aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi yrityksessä voidaan sopia työpaikkakohtaisesti oma ilmoitus -menettelyn käyttöönotosta. Oma ilmoitus -menettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta. Sopimus voi koskea enintään kolme kalenteripäivää kestäviä työntekijän omia sairauspoissaoloja ja vain lyhytkestoisia sairauksia, jotka eivät vaadi lääkärinhoitoa (esim. flunssa, vatsatauti). Työkyvyttömyydestä tulee ilmoittaa työnantajalle viipymättä.

Majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville maksetaan sairausajan palkkaa seuraavasti:

Työsuhteen kesto Työnantajan maksujakso
1-2 kk sairasvakuutuslain karenssi (1+9 pv)
yli 2 kk 28 kalenteripäivää
yli 3 v 35 kalenteripäivää
yli 5 v 42 kalenteripäivää
yli 10 v 56 kalenteripäivää

Kaupanalalla toimiville sairausajan palkkaa maksetaan seuraavasti:

Työsuhteen kesto Työnantajan maksujakso
alle 1 kk sairasvakuutuslain karenssiajalta (1+9 pv) 50% palkasta
vähintään 1 kk sairasvakuutuslain karenssi (1+9 pv)
3 kk – alle 3 v 4 viikkoa
3 v – alle 5 v 5 viikkoa
5 v – alle 10 v 6 viikkoa
vähintään 10 v 8 viikkoa

Sairausajan palkan työnantaja maksaa kokonaan toimihenkilölle ja hakee korvauksen Kelalta tai niin, että vähentää palkasta Kelan maksaman korvauksen ja toimihenkilö hakee itse Kelan korvauksen.