Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia silloin, kun työnantaja tekee konkurssin tai on muutoin maksukyvytön.

Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki sellaiset työsuhteesta johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työntekijälleen maksamaan. Palkkaturvana voidaan maksaa seuraavia saatavia:

  • varsinainen palkka (kuukausi-, tunti-, urakka- tai provisiopalkka)
  • lomapalkka ja -korvaus
  • lomaltapaluuraha ja lomaraha
  • työajan lyhennyskorvaus (pekkaspäivät)
  • irtisanomisajan palkka
  • odotusajan palkka
  • työkalu- ja matkakorvaus
  • päivärahat
  • työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus
  • työaikapankkisaatava.

Luettelo ei ole tyhjentävä. Muiden saatavien osalta maksamisen edellytykset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Palkkaturvana maksettavien saatavien enimmäismäärä on 15 200 euroa samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella. Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Työsuhteesta johtuvat saatavat erääntyvät pääsääntöisesti palkanmaksukausittain ja lopputili työsuhteen päättyessä. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, ei saatavaa voida palkkaturvana maksaa.

Voit hakea palkkaturvaa ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta. Sähköinen asiointi on tarkoitettu yksityishenkilöille ja palvelun käyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen (esimerkiksi pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen). Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Palkkaturva-asioiden käsittely on keskitetty Uudenmaan ELY-keskukseen. Ohjeet palkkaturvan hakemiseen löydät ELY-keskuksen verkkopalvelusta.

Lisätietoa