Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen mukaan esimiehen palkan tulee olla korkeampi kuin hänen alaistensa, ellei poikkeamiseen ole perusteltua syytä.

Työnantaja ja esimies keskustelevat vuosittain palkkauksesta ja sen määräytymisen perusteista.