Lisätyö- ja ylityö kaupan alalla

Lisätyötä on sovitun työajan lisäksi tehty työ enintään 40 tuntiin saakka viikossa. Kaupanalalla viikkotyöajan ollessa 37,5 tuntia, lisätyötä ovat tunnit 40:een asti eli 2,5 tuntia viikossa.

Ylityötä on 40 tuntia viikossa ylittävä työ. Tasoittumisjärjestelmässä ylityötä on keskimäärin 40 tuntia viikossa ylittävä työ.

Vuorokaudessa 10 tuntia tai viikossa 37,5 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 50 %:lla korotettu palkka. Työaikalisiä ei oteta huomioon peruspalkassa laskettaessa lisä- tai ylityökorvauksia, vaan ne maksetaan lisä- ja ylityön ajalta.

Varastotyöntekijälle maksetaan edellisen lisäksi vuorokaudessa 12 tuntia ylittävästä työstä 100 %:lla korotettu palkka. Työajan ylittäessä 12 tuntia vuorokaudessa, ilta- ja yötyölisiä ei makseta.

Tasoittumisjakson kaikista tunneista maksetaan korottamaton tuntipalkka tavanomaisena palkkapäivänä. Korotusosat maksetaan tasoittumisjakson päättymistä seuraavana palkanmaksupäivänä.

Toimihenkilön ja työnantajan välisellä sopimuksella voidaan lisä- ja ylityökorvaukset vaihtaa vastaavaan vapaaseen työaikalain mukaan. Pääsääntö on, että tunti lisä- tai ylityötä antaa 1,5 tuntia palkallista vapaata. Vapaa-aika on tällöin annettava 6 kk:n kuluessa ja korotettuna samalla tavalla kuin rahassa maksettava lisä- tai ylityökorvaus. Ellei ajankohdasta päästä sopimukseen, korvauksen voi aina vaatia rahassa.

Työnantajan tulee saada lisä- ja ylityön tekemiseen työntekijältä suostumus. Pääsääntö on, että suostumus annetaan kutakin kertaa varten erikseen. Vain työn järjestelyjen vaatiessa suostumus voidaan antaa määrätyksi ajanjaksoksi kerrallaan. Työntekijä ei voi pätevästi suostua ylityön tekemiseen aina tarvittaessa

Lisä- ja ylityö majoitus- ja ravitsemisalalla

Ylityön raja on 120 tuntia kolmessa viikossa. Siten kuukausipalkkaisella työntekijällä voi olla enintään 7,5 tuntia lisätyötä yhdessä kolmiviikkoisjaksossa.

TES 18 § 3. kohdan mukaisena vajaan kolmiviikkoisjakson lisätyönä korvataan 7,5 tuntia ylittävät tunnit  8 tuntiin saakka.

Tasoittumisjärjestelmissä yksittäisen kolmiviikkoisjakson enimmäismäärän ylittävän lisä- ja ylityön korvaaminen määräytyy siten, että ns. 18-viikon järjestelmässä korvataan 130 tunnin jälkeen tehty työ seuraavasti:

·         7,5 tuntia yksinkertaisella tuntipalkalla (aikaisemmin 9 tuntia)

·         18 seuraavaa tuntia 50 %:lla ja

·         seuraavat tunnit 100 %:lla korotetulla palkalla

Vastaavasti tasoittumiskauden päättyessä tapahtuvan ylityksen osalta korvaukset ovat seuraavat:

·         7,5 tuntia yksinkertaisella tuntipalkalla

·         18 seuraavaa tuntia 50 %:lla ja

·         seuraavat tunnit 100 %:lla korotetulla palkalla

Vastaavat koskevat myös TES 12 § 2. kohdan mukaista paikalliseen sopimiseen perustuvaa työajan tasoittumisjärjestelmää (ns. 27-viikon tasoittumisjärjestelmä). Jaksokohtainen lisä- ja ylityö korvataan 136 tunnin ylittävien tuntien osalta.

 TES 27 § 5.8 – kohdan mukainen vuosiloman jaksotyöaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tuntia vuosilomapäivää ja vuosiloman sisälle maanantai – perjantai- päiville sijoittuvaa arkipyhää kohti (aikaisemmin 7,4 tuntia).

Sunnuntaityö

Sunnuntaityötä on sunnuntaina tai kirkollisena juhlapäivänä tehty työ. Jotta toimihenkilö olisi velvollinen tekemään ko. työtä, on sen tekemisestä täytynyt sopia työsopimuksessa tai antaa siihen erikseen suostumus kutakin kertaa varten.

Kirkollisia juhlapyhiä, jotka eivät välttämättä ole sunnuntaipäiviä ovat: uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, helatorstai, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä. Ei-kirkollisia juhlapäiviä ovat itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä. Näinä päivinä tehdystä työstä on maksettava 100 % korotettu palkka.

Säännöllisenä työaikana tehdystä sunnuntaityöstä maksetaan 100 % korotettu palkka. Mikäli työ on hätä- tai ylityötä, suoritetaan sitä vastaava korvaus, joka lasketaan korottamattomasta palkasta. Säännöllisenä työaikana tehdystä 7,5 tunnin sunnuntaityöstä toimihenkilö saa siten 7,5 tunnin sunnuntaityökorotuksen normaalin palkan lisäksi.

Sunnuntaityökorvaus voidaan vaihtaa työaikalain mukaisesti vapaa-aikaan. Sunnuntaityökorvaus voidaan suorittaa erillisenä kiinteänä kuukausikorvauksena, mutta ei ”vain” sisällyttäen sitä kokonaispalkkaan.