Suomessa ei ole minimipalkkalakia. Vähimmäispalkat määräytyvät alakohtaisten työehtosopimusten mukaan. Työnantaja on velvollinen noudattamaan työsuhteen vähimmäisehtoina yleissitovan työehtosopimuksen määräyksiä teettäessään työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvia töitä. Jos työnantajan toimialalla ei ole solmittu työehtosopimuksia tai niissä ei ole sovittu vähimmäispalkoista, esimiehen palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun mukaisesti.

Vähittäiskaupan esimiesten palkat ovat niin sanottuja sopimuspalkkoja ja palkka määräytyy työsopimuksessa sovitun mukaan.

KEY suorittaa säännöllisesti palkkatutkimuksia ja tietoa kaupan esimiesten tavanomaisesta palkkatasosta saa Tietoa käytännön palkoista (vain jäsenille) ja Key:n toimistolta.