Opiskelijat voivat saada Kelasta erilaisia tukia peruskoulun jälkeisiin opintoihin. Opintotuen tarkoitus on turvata opiskelijan toimeentulo opiskelun ajan. Siihen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

Lisätietoa: