Työntekijä voi saada aikuiskoulutustukea, jos hän on omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija ja hän ollut työelämässä tietyn ajan, työsuhde työnantajaan on olemassa ja hän jää palkattomalle opintovapaalle joko yhdenjaksoisesti tai osa-aikaisesti. Työllisyysrahaston maksama aikuiskoulutustuki voi olla joko täysimääräinen tai soviteltu.

Lisätietoa: