Lue mediassa käytyä keskustelua asiasta.

 

S-ryhmä selittelee – toiminta ryhmän omienkin arvojen vastaista.

Tätä S-ryhmä ei itse kertonut.

Tiedote.

S-ryhmä on irtisanonut kaupparyhmän oman S-ryhmän kaupan esimiesten työehtosopimuksen. Kaupanalan esimiesliitto Key ry on solminut yhdessä Palvelualan ammattiliitto PAM:n kanssa kyseisen työehtosopimuksen. S-ryhmän kaupan esimiehistä KEY:hyn on järjestäytynyt vajaat 1000 S-ryhmän esimiestä eli peräti noin 80 %.

Kaupanalan esimiesliitto katsoo S-ryhmän toiminnan esimiesten työehtosopimusasiassa olevan arvotonta ja kunniatonta. SOK-yhtymän omien eettisten periaatteiden mukaan toiminnan mm. suhteessa sidosryhmiin tulisi olla avointa ja rehellistä.

– Yritys, joka mielellään viestii asiakkailleen arvoistaan, ei toimi tällä tavalla, jos se edustaa väittämiään arvoja. Teot kertovat enemmän kuin sanat.  Neuvottelut työehtosopimuksesta katkaistaan ennen kuin niitä on aloitettu. Vuosikymmenten yhteistyö aiotaan lakkauttaa ilmoitusasiana.  Osa väestä ollaan siirtämässä työehtosopimustoiminnan ulkopuolelle. Edustusjärjestelmät on kyseenalaistettu.  Kaikki on suunniteltu selän takana ja asiasta kerrotaan samalla kun tiedotustilaisuuksia jäsenkunnalle jo pidetään. Tiedottaminenkin omalle henkilökunnalle on työnantajankin myöntämällä tavalla sisältänyt virheellistä informaatiota, kokoaa toiminnanjohtaja Mika Valkonen.

S-ryhmän työehtosopimuksen lakatessa päättyisi päällikön rajoitettu oikeus päättää itse työajoistaan. Samalla suoja pakkosiirtoja vastaan myös katoaisi. Palkkausjärjestelmät korvattaisiin muilla järjestelmillä.

-Myyntiin perustuvat palkkataulukot ovat taanneet vuosien saatossa selvitystemme mukaan hyvin palkka-tasa-arvoa ja tulevaisuus jää nyt arvailujen varaan. Kun selitetään, ettei työehtosopimuksen korvaamisella toiseen ole vaikutuksia palkkaukseen, uskon tällä hetkellä enemmän joulupukkiin. Kun käyttöön otetaan uusi vaativuusarviointiin perustuva järjestelmä, en pysty sulkemaan pois vaihtoehtoa, että sen jälkeen, kun päällikkö on ensin siirretty vastentahtoisesti toiseen toimipaikkaan, huomataan, että ei tämä sinun toimipaikkasi nyt taida enää olla yhtä vaativa ja se täytyy huomioida myös palkassa, ennustaa Valkonen.

S-ryhmän mukaan oma esimiesten työehtosopimus ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia. S-ryhmää hiertää erityisesti se, että esimiehet saavat päättää osin itse työajoistaan.

-Selvempää viestiä suhtautumisesta avainhenkilöstönsä jaksamiseen ja tapaan tehdä työtä ei oma työnantaja voisi palkollisilleen lähettää. S-ryhmän esimiehet ovat ainakin selvitysten mukaan tehneet kaikista kaupparyhmittymistä eniten palkatonta työtä viikossa. Jos S-ryhmä perustelee suojamääräyksistä luopumista – kuten on julkisuudessa jo tehnyt – tasapuolisuudella, ei oikeudenmukaisuus ole ainakaan yksi ryhmän arvoista.  Vaikka nyt ei ole jossain ymmärretty, viestitään siitä, ettei omaan henkilöstöön luoteta.

– En edes tiedä, mistä löytyvät ne S-ryhmän esimiehet, jotka eivät tekisi työtä myös epäsäännöllisenä työaikana vähintään kotona ja lomillaan, vastaa Valkonen kritiikkiin työntekemisen luonteesta. Muutoinkaan en logiikkaa ymmärrä. Vaikka S-ryhmä kertoo tietävänsä, että esimiehet tekevät laajasti työtä iltaisin ja viikonloppuisin, on epäily siitä, etteivät kaikki, peruste irtisanoa koko sopimus.

– Huonosti harkittu kaupan sopimuskierroksen avaus. Kun S-ryhmä on ollut edelläkävijä hyvässä, se ottaa nyt askelia taaksepäin mieltämättä mitä on henkilöstön arvostus. Odotamme paluuta neuvottelupöytään. Olemme olleet koko ajan valmiita keskustelemaan ja sekin on tiedetty toisella puolella pöytää.  Voi olla ettei säästöjä asiassa haeta, mutta mitäpä esimieskunnan halpuuttaminen iltaisin ilman lisiä muutakaan on.

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja OTT, VT Mika Valkonen, Kaupanalan esimiesliitto, mika.valkonen(at)esimiesliitto.com p. 0500 493578

Kaupanalan esimiesliitto Key ry on valtakunnallinen kaupanalan sekä matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden esimiesten etujärjestö. Liiton jäsenmäärä on noin 8.000. Jäsenistö koostuu kaupan eri esimies- ja johtotehtävissä työskentelevistä toimihenkilöistä. Liitto on keskusjärjestö SAK:n jäsenjärjestö.

 

Myös Palvelualojen ammattiliitto on ottanut asiaan kantaa:

PAMin hallitus: Luottamus työnantajiin murenemassa