Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa keskiviikkona 3.10. työtaistelutoimet vastustaakseen Sipilän hallituksen aikeita heikentää irtisanomissuojaa.

PAMin 27 sopimusalaa koskeva ylityökielto alkaa keskiviikkona 3.10.2018 kello 00.00 ja päättyy tiistaina 23.10.2018 kello 24.00. Ylityökielto koskee muun muassa kauppojen, varastojen, siivous- ja kiinteistöpalvelualan, hotelli- ja ravintola-alan, Alkojen sekä apteekkien työtehtäviä. Ylityökielto ei koske tällä hetkellä niitä sopimusaloja, joiden työehtosopimusneuvotteluja käydään parhaillaan. PAMin julistama ylityökielto kattaa myös KEY:n jäsenten tekemän työn.

Lista ylityökiellon sopimusaloista löytyy liitteenä.

Poliittinen lakko toteutetaan lähes 100 toimipaikassa keskiviikkona 3.10.2018. Poliittinen lakko toteutetaan vuorokauden mittaisena työnseisauksena 94 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Lakko alkaa keskiviikkona 3.10. kello 00.00 ja päättyy 3.10. kello 24.00.

Poliittinen lakko on rajattu koskemaan lähinnä teollisuudessa työskenteleviä kiinteistö- ja siivousalan sekä henkilöstöravintoloiden työntekijöitä. Lakkokohteissa työskentelee noin 1000 työntekijää ja esimiestä.

Lista lakkokohteista löytyy liitteenä.

Ammattiliitot yli keskusjärjestöjen kohdistavat aalloittain syksyn aikana muitakin toimenpiteitä mielenilmaisuna maan hallituksen hanketta vastaan, ellei sitä vedetä takaisin.

Ylityökielto

Ylityökielto on laillinen työtaistelutoimenpide. Ylityökiellon aikana muun ohessa esimies ei tee ylitöitä, esimerkiksi vastaa työpaikalta työajan jälkeen tuleviin puheluihin. Esimerkiksi sairaslomapaikot ohjataan suoraan oman esimiehen hoidettavaksi.

Esimiehet eivät tee edellä mainitun kiellon piiriin kuuluvia työtehtäviä (venytä työpäivää) tai pyri hankkimaan muuta työvoimaa tekemään ylityökiellon piirissä olevaa työtä.

Työnantajalla ei ole oikeutta painostaa työntekijää ylitöihin. Työntekijää ei voida vaatia tekemään ylitöitä, vaan ylityön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. Ylityön tekemisestä ei voida sopia sitovasti työsopimuksella. Ylityösuostumus tarvitaan joka kerta erikseen tai se voidaan antaa enintään lyhyeksi ajanjaksoksi kerrallaan.

Ylityökielto ei koske työaikalain 21 §:n mukaista hätätyötä. Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kielto ei koske tehtäviä, joissa se vaarantaisi yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaa haittaa yleiselle edulle.

Poliittinen lakko

Poliittinen lakko on laillinen lakon muoto, jonka ensisijaiset tavoitteet eivät liity työehtoihin, vaan jolla ajetaan poliittisia tai yhteiskunnallisia päämääriä.

KEY suorittaa PAMin toteuttaman lakon ajalta lakkokorvauksen jäsenilleen kuten PAM.