Jäseneksi Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:hyn voi liittyä:

  • kaupanalalla palkansaajana toimiva esimies
  • matkailu-, ravintola- tai vapaa-ajan palvelualalla palkansaajana toimiva esimies
  • muulla palvelualalla vastuutehtävissä työskentelevä palkansaaja
Esimiestehtävissä toimivalla ei tarvitse välttämättä olla alaisia lainkaan, mutta tehtävään tulee sisältyä vastuuta, joka näkyy myös palkassa.
Jäseneksi ei voi liittyä työttömyyden, vanhempainvapaan tai muun sellaisen vapaan aikana, jolloin ei ole palkkatuloja.