Kaupanalan esimiesliitto ei tue kaupan ylempien mahdollista työtaistelua

Tiedote. Julkaistu: 17.04.2017

Ylempiä toimihenkilöitä edustava Akavalainen neuvottelujärjestö YTN on jättänyt lakkovaroituksen koskien kaupan ylempiä toimihenkilöitä. Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt uhkaavat järjestää työtaisteluja 2., 4. ja 5.5. Työtaistelumuotoina on ilmoitettu ylityökielto, vapaa-ajan matkustuskielto ja kohdennetut ulosmarssit. Kohteina ovat SOK, Kesko, Stockmann sekä SOK:n omistama logistiikkayhtiö Inex Partners.

Kaupanalan esimiesliitto ei tue sanottua työtaistelua. Liitto ei edes suosita jäsenilleen lakon alaisten töiden tekemättä jättämistä tai aseta solidaarisuussyistä esteitä mahdollisen työtaistelun aikana liittymiselle. YTN kiipeää puuhun väärin päin eikä työehtosopimuksen solmimisella ylemmille kaupan toimihenkilöille edes ratkaistaisi asioita, joilla työtaistelutoimenpiteitä perustellaan. Esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden työaika-asiat eivät ole yleisesti paperilla ratkaistavissa olevia edunvalvonta-asioita.

YTN:n tavoite saada kaupan ylemmille toimihenkilöille oma työehtosopimus tarkoittaa olemassa olevien kaupan esimiesten työehtosopimusten mukaisten järjestörajojen ja myös jo olemassa olevien henkilöstöedustusjärjestelmien hämärtämistä. Ylemmillä toimihenkilöillä on jo nyt mahdollisuus valita itselleen henkilöstöedustusjärjestelmät ja monissa yrityksissä tällainen järjestelmä jo on, esimerkiksi S- ryhmässä ylemmät toimihenkilöt ovat käyttäneet mahdollisuutta hyväkseen.

Ennen kuin työehtosopimuksen solmimista esitetään, edunvalvonnan kohteena oleva henkilöpiiri pitäisi riittävästi rajata. Näin ei nyt ole. YTN:n ilmoittaman kaupan ylempien toimihenkilöiden lukumäärän perusteella voidaan todeta, että YTN laskee ylemmäksi toimihenkilöiksi tuhansittain ja tuhansittain sellaisia kaupan toimihenkilöitä, joiden asemalla ei ole mitään tekemistä ylemmän toimihenkilön statuksen kanssa. Monet kaupan yritykset solmivat toimihenkilöidensä kanssa työsopimuksen ylemmän toimihenkilön työsopimuskaavakkeelle, vaikka oikeudellisesti ylemmän toimihenkilön statuksesta ei ole kyse. Työehtosopimuksen esittäminen enemmän tai vähemmän hahmottomalle henkilöstöryhmälle, josta osa kuuluu varmasti jo voimassaolevien työehtosopimusten soveltamispiiriin, ei ole tästä näkökulmasta edes vastuullista ammattiyhdistystoimintaa.

Yksin Kaupanalan esimiesliittoon on liittynyt kaupallisen johtajan, toimialajohtajan, tavaratalojohtajan, ryhmä- tai aluepäällikön, henkilöstöpäällikön tms. statuksella vajaa tuhat jäsentä. Myös YTN:n todellinen edustavuus kaupan todellisten ylempien toimihenkilöiden keskuudessa voidaan osin kyseenalaistaa.

YTN on kohdistamasta työtaistelut suurimpiin kaupan toimijoihin, joissa ylempien toimihenkilöiden asiat eivät ole ainakaan jäsenkyselyjen perusteella väitetyssä asennossa. Muun ohessa ylempien toimihenkilöiden palkkoja on ko. yrityksissä nostettu usein myös enemmän kuin muissa henkilöstöryhmissä. YTN:n tähtäinkin on suunnattu ainakin tässä suhteessa hiukan harhaan. Paitsi kohde myös ajoitus kuvastavat toimenpiteiden järjestöpoliittisia tarkoitusperiä. Olisi sinänsä tärkeää, että myös kaupan ylemmillä toimihenkilöillä olisi työehtosopimuksen mukainen turva, mutta solmimalla yleinen työehtosopimus vaarannetaan käytännössä ennemminkin olemassa olevien sopimusten mukaista turvaa kuin ratkotaan ylemmän portaan henkilöstön keskenään jo toisistaan poikkeavia mahdollisia epäkohtia.

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja OTT, VT Mika Valkonen, Kaupanalan esimiesliitto, mika.valkonen(at)esimiesliitto.com p. 0500 493578

 

YTN lakkovaroitus