Kaupan yrityksissä keskustelukulttuuri kaipaa parantamista

Syyskuun lopussa toteutettu kaupan esimiesbarometri tuo aikaisempien kyselyjen tapaan esiin keskinäisen vuorovaikutuksen puutteita esihenkilöstön, HR:n ja yritysjohdon välillä. Muun ohessa työehtosopimukseen perustuvat vuotuiset kahdenkeskiset palkkakeskustelut jäävät monissa yrityksissä toteutumatta. Suurimmat erot eri vastaajaryhmien (HR, toimialajohto, esihenkilöt) välillä ovat siinä, kuinka vahvasti eri ryhmät kokivat, että yrityksessä uskalletaan puhua suoraan ja avoimesti. Kyselyyn vastasi yli 850 esihenkilöä, toimialajohdon edustajaa ja HR-asiantuntijaa. Vastaajia oli laajasti eri kaupan yrityksistä.

Katso vastaukset ja arviot tarkemmin Esimiesbarometri 2023