Kaupan työnantajaliitolla on ollut käynnissä vuodesta 2020 yhteishanke vähittäiskaupan esihenkilöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä Kaupan alan esimiesliitto KEY ry:n sekä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n kanssa. Tavoitteena on ollut parantaa esihenkilöiden työhyvinvointia ja oman työn hallinnan edistämistä sekä tunnistaa työ- ja vapaa-ajan väliseen rajanvetoon, työn läikkymiseen, liittyviä ongelmia. Kuluvan työehtosopimuskauden aikana selvitetään erikseen ikäjohtamista. Työnantajaliitossa on hankkeen aikana muun ohessa tunnistettu, että kaupan yrityksissä ei välttämättä kaikkia vähittäiskaupan esihenkilöiden työehtosopimuksen määräyksistä työn kuormittavuuden vähentämiseksi noudateta. Epäkohdaksi on tunnistettu sekin, että yrityksissä esihenkilöt tekevät paljon ylimääräistä, kirjaamatonta työtä vapaa-ajallaan. Työnantajaliitto patistaa nyt jäsenyrityksiään kiinnittämään epäkohtiin huomiota.

-Olemme kuitenkin saaneet myös huolestuttavia tietoja siitä, että kaikkialla työehtosopimusten pakollisia määräyksiä, esimerkiksi vuosittain käytävistä palkkakeskusteluista ja työajan ulkopuolella tehdyn työn katsomisesta lisä- tai ylityöksi ei ole noudatettu tai ainakaan kaikki esihenkilöt eivät ole näin kokeneet”, Kaupan liiton asiantuntija Anniina Ulvila kertoo.

Lue Kaupan työnantajaliiton viime vuoden lopulla julkaisemat kirjoitukset esihenkilöiden työssäjaksamisesta ja työehtosopimusmääräysten noudattamisesta

https://kauppa.fi/uutishuone/2023/11/03/hyvinvoiva-esihenkilo-vaikuttaa-koko-tyopaikan-arkeen-myos-tesssa-huomioitu-esihenkiloiden-tyohyvinvointi/

https://kauppa.fi/uutishuone/2023/12/01/tyoaikasaantely-on-osa-tyoturvallisuutta-tyonantajan-pitaa-tietaa-jos-tyontekija-tekee-toita-omalla-ajallaan/

https://kauppa.fi/uutishuone/2023/12/14/tokmannilla-esihenkiloiden-tyohyvinvoinnin-eteen-tehty-tyo-nakyy-hiljalleen-tuloksissa/