Kaupan esimiesten työtaakka kasvanut koronakriisin myötä, työnantajien toiminta polarisoitunut

Koronakriisi on lisännyt kaupan alan esimiestyön kuormittavuutta. Sairauslomien ja lomautusten lisääntyessä peräti joka toinen esimies raportoi kasvaneen työtaakan vaikuttaneen omaan jaksamiseen. Lisäksi kysely osoitti, että kaupan alan yritykset ovat reagoineet vallitsevaan kriisiin hyvin eri tavoin.

Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön teettämän kyselyn tulokset kertovat karua kieltä esimiesten työssään kohtaamista paineista koronakriisin keskellä. Lähes puolet (49 %) kyselyn vastaajista ilmoitti, että koronakriisin myötä työvuoroissa oli aiempaa vähemmän henkilöstöä, vaikka asiakasmäärät ovat saattaneet kasvaa.

Esimiesten työtaakkaa ovat kasvattaneet alaisten lomautusten ja sairaslomien lisäksi muun muassa yksintyöskentelyn lisääntyminen ja myymälätilojen tiukentuneet siivousvaatimukset, jotka ovat monissa paikoissa siirretty henkilökunnan vastuulle. Puolet (50 %) kyselyyn vastanneista esimiehestä kertoikin oman jaksamisensa olleen koetuksella koronakriisin aikana. Monilta on odotettu aikaisempaa enemmän läsnäoloa ja tavoitettavuutta työajan ulkopuolella, myös lomautusten aikana. Kyselyn perusteella kaksi kolmesta ei ehdi muutoinkaan enää nykyisin pitämään taukojansa työpäivän aikana ja kolmanneksella työ valuu lainvastaisesti myös vuosilomalle. Viimeisen vuoden aikana sairaana tai puolikuntoisena töihin on joutunut tulemaan puolet vastaajista.

Esimiesten vastauksista kävi ilmi työnantajien toimineen hyvin eri tavoin kevään ja kesän aikana. Osa yrityksistä lomautti työntekijöitä ja vähensi henkilöstön tuntimääriä. Henkilöstölle annettu ohjeistus koettiin useinkin epäselväksi ja ristiriitaiseksi. Joitakin työnantajia kritisoitiin siitä, ettei henkilöstölle tarjottu riittävää suojavarustusta töiden tekemiseen. Sen sijaan parhaimmissa työpaikoissa henkilöstöä palkittiin esimerkiksi palkallisin vapain jaksamisen lisäämiseksi ja suojavarusteita tarjottiin myös kodin ja työpaikan välisille työmatkoille.

Neuvottelujärjestö edellyttää, että tilanteen ollessa edelleen ajankohtainen kaikkien työnantajien on pikaisesti tehtävä selkeät suunnitelmat siihen, miten työn kuormittavuutta jaetaan tasaisemmin ja henkilöstön jaksamista tuetaan.  Myös kriisiviestinnän tulee olla yksiselitteistä ja oikea-aikaista. Neuvottelujärjestö korostaa, että lakisääteisten taukojen pitämättä jättäminen ja työvuoron jälkeen tavoitettavissa oleminen on palkatonta työtä, jota kenenkään ei tulisi hyväksyä.

Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestön kysely tehtiin elokuussa 2020. Kyselyyn vastasi yhteensä 1039 KEY:n ja PAMin jäseninä olevaa kaupan esimiestä. Kattavuus on noin viidennes koko maan vähittäiskaupan esimieskunnasta.

Kaupan esimiesten neuvottelujärjestö on Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupanalan esimiesliitto KEY yhteistyöjärjestö, joka toimii kaupan alan vaikuttajan ja esimiesten edunvalvontajärjestönä. Järjestö on perustettu syksyllä 2018.

Lisätiedot:

Mika Valkonen, Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön varapuheenjohtaja ja KEY:n toiminnanjohtaja, puh. 050 049 3578

Annika Rönni-Sällinen, Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön puheenjohtaja ja PAMin puheenjohtaja, puh. 050 378 0270