Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kaupanalan esimiesliitto KEY ovat päättäneet uudesta kumppanuudesta. Uusi neuvottelujärjestö, joka syntyi elokuussa perustavan kokouksen tuloksena, toimii kaupan alan vaikuttajana ja esimiesten edunvalvontajärjestönä.

Perustamiskokous pidettiin 24.8.2018, jossa neuvottelujärjestölle valittiin ensimmäinen hallitus. Se kokoontui välittömästi, asetti suuntaviivat järjestön toiminnalle ja kävi samalla läpi tulevaisuuden skenaarioita. 

Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestön puheenjohtajaksi valittiin Ann Selin Palvelualojen ammattiliitto PAMista ja varapuheenjohtajaksi Mika Valkonen Kaupanalan esimiesliitosta KEY:stä.

– Uuden neuvottelujärjestön tehtävänä on vaikuttaa kaupan alalla ja erityisesti toimia alan esimiesten edunvalvojana työelämässä, sanoo uudeksi puheenjohtajaksi valittu Ann Selin.

Neuvottelujärjestön tarpeellisuus tuli korostuneesti esiin, työehtosopimustilanteen muututtua kaupan esimieskentässä. S-ryhmän erillinen esimiessopimus päätyi työnantajien tahdosta edellisen sopimuskauden loppuun. Nykyisin kaikkiin kaupan esimiehiin noudatetaan vähittäiskaupan esimiehiä koskevaa työehtosopimusta, jonka osapuolia ovat perinteisesti olleet Kaupan Liitto ja PAM, ja nyt liityntäsopimuksen kautta myös KEY on kyseisen sopimuksen osapuoli.

– PAMilla ja KEY:llä on yhteiset intressit toimia jäsenten hyväksi. Molemmat haluavat olla mukana turvaamassa esimiesten edunvalvontaa myös työehtosopimusten kautta. Neuvottelujärjestön kautta tämä yhteistyö on luontevaa toteuttaa, Selin sanoo.

– Olemme nykytilanteessa tiedostaneet uusien toimintamuotojen tarpeen erityisesti viestinnän, koulutuksen, tutkimuksen ja paikallisen yhteisen tekemisen suhteen, Valkonen lisää.

Neuvottelujärjestön hallitus koostuu kuudesta varsinaisesta jäsenestä ja kuudesta henkilökohtaisesta varajäsenestä. Jäsenillä on vankkaa kokemusta ja asiantuntemusta sekä edunvalvonta- että järjestäytymistyöstä ja kaupan alasta.

Hallituksen kokoonpano on:

Puheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen):
Ann Selin, PAM (Niina Koivuniemi, PAM)

Varapuheenjohtaja (henkilökohtainen varajäsen):
Mika Valkonen, KEY (Ari Kinnunen, KEY)

Varsinaiset jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet):
Jaana Ylitalo, PAM (Mia Suominen, PAM)
Heidi Lehikoinen, PAM (Jaana Manninen, PAM)
Sirpa Laakso, PAM (Tarja Puotsaari, PAM)
Riitta Nordman, KEY (Irene Karppinen, KEY)

 

Ensimmäisessä kokouksessa hallitus hyväksyi vähittäiskaupan esimiesten luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun valintaohjeet.

Työehtosopimusratkaisun mukaisesti esimiehillä voi olla nykyisin yksi yhteinen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu, joten valinnan pelisäännöistä oli ensi töinä päätettävä. Liittojen intressissä on edelleen vankistaa esimiesten omia edustusorganisaatioita. 
Kokouksessa keskusteltiin laajasti myös yhteistoiminnan muista muodoista.

Ensimmäinen neuvottelujärjestön puitteissa järjestettävä jäsentilaisuus Kaupan esimiesten koulutus- ja neuvottelupäivät pidetään 29.–30.9.2018 Tampereella.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Mika Valkonen, Kaupanalan esimiesliitto, puh. 0500 493 578
Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto
(haastattelupyynnöt Anita Hellman, puh. 044 765 8177)