Stressihelppi – jäsenetuna tukea työssä jaksamiseen

Esihenkilöiden työhyvinvoinnin edistäminen kaikin mahdollisin muodoin on Esimiesliiton edunvalvonnan keskeinen periaate.  Kaupanalan esimiesliitto on viime vuodet tehnyt työn kuormituksen vähentämiseksi tiivistä yhteistyötä myös Kaupan työnantajaliiton kanssa. Tavoitteena on ollut tunnistaa työ- ja vapaa-ajan väliseen rajanvetoon eli työn läikkymiseen liittyviä ongelmia. Tämä on heijastunut myös työehtosopimustoimintaan ja yrityskohtaisten käytäntöjen tarkistamiseen.

Stressihelppi on esimiesliiton jäsenilleen tarjoama mielenhuollon palvelu, jonka avulla jäsenellä on mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti tilanteestaan alan ammattilaisen kanssa.  Kaikki työnantajayritykset eivät tänäkään päivänä tarjoa lakisääteistä työterveyshuoltoa laajempia mielenhuollon palveluita, vaikka tarve tällaisiin palveluihin lisääntyy.

Esimiesliiton tarjoama mielenhuollon palvelu sisältää yhden henkilökohtaisen Happi Healthin terapeutin kanssa käytävän 45 minuutin pituisen videosession. Aika varataan puhelimitse (09-42727942, arkisin 9 – 16) ja ajan tapaamiselle saa noin viikon kuluessa. Tarjolla on myös ilta- ja viikonloppuaikoja. Keskustelut ovat täysin luottamuksellisia eikä niissä käytäviä keskusteluja tallenneta tai informoida ulkopuolisille. Happi Healthin terapeuttiverkosto koostuu sadoista Valvira-hyväksytyistä ammattilaisista.

Stressihelppi on tarkoitettu työssä jaksamisen tueksi, ei esim. uni-, syömis-, päihteettömyys-, parisuhde- tai ADHD-tilanteiden tai vastaavien ensiavuksi. Keskustelu terapeutin kanssa auttaa käsittelemään työstressiä ja helpottaa jäsentämään asioita. Tarkoituksena on tarjota anonyymi keskustelumahdollisuus työelämästä kumpuavan tai työelämään vaikuttavien stressitilanteiden tarkasteluun. Palvelua on mahdollisuus jatkaa omakustanteisesti.

Stressihelppi täydentää työnantajayritysten työterveyspalveluita ja on siten osa työkykyriskien ehkäisyä terveessä työkulttuurissa. Se on työssäjaksamista tukeva rahanarvoinen jäsenetu sitä tarvitseville.

Katso kuvaus täältä