Aktiivimalli tuli voimaan 1.1.2018. Kaikki halukkaat eivät ole mahtuneet esim. te-toimiston kursseille, jotka täyttävät aktiivisuusmallin vaatimukset. Vuonna 2019 työnhakijan asema aktiivisuusmallin osalta paranee sikäli, että aktiivisuuden laajennus osa I tulee voimaan 1.1.2019. Tammikuusta lähtien on voinut opiskella sivutoimisesti 6 kk kerryttäen aktiivisuutta. Työnhakijana voi opiskella myös täysipäiväisesti ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa tukevia opintoja. Opinnon saavat kestää enintään 6kk.

Huhtikuun 2019 alussa tulee voimaan aktiivimallin laajennus osa II eli työttömyysturvan muutos, jonka myötä työttömyysturvan aktiivimalliin liittyvän aktiivisuusedellytyksen voi täyttää entistä useammalla tavalla. Osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää jatkossa myös aktiivisuusedellytystä. Lisäksi muutosturvakoulutuksen katsotaan täyttävän aktiivisuusehdot.

Aktiivimalli 1.1.2018 –31.12.2019

  • Työttömien täytyy osoittaa aktiivisuutensa työmarkkinoilla.
  • Aktiivisuus täyttyy mm. 5 päivän koulutuksella 65 tarkastelujakson aikana.
  • Jos aktiivisuus ei täyty, työttömän työttömyyspäivärahasta leikataan 4,65 %.
  • Aktiivimalli on voimassa vähintään vuoden 2019 loppuun asti.
  • 28.12.2018 hallitus päätti hyväksyä ammattiliittojen tarjoaman, työllistämistä edistävä koulutuksen aktiivisuutta kerryttäväksi koulutukseksi.

Seuraaviin toimintoihin osallistumalla voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta:

  • osallistuminen sellaiseen työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun toimintaan, jonka yksin tai keskinäisessä yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestää kunta, ammattiliitto tai – järjestö tai sellainen rekisteröity yhdistys, jossa on jäsenenä ammattiliitto tai ammattijärjestö taikka työttömien keskusjärjestö taikka sen alueellinen yhdistys
  • osallistuminen työnantajan työsopimuslain 7 luvun 13 §:n perusteella tarjoamaan työllistymistä edistävään valmennukseen
  • rekrytointia tukevaan toimintaan osallistuminen

Jotta toiminta täyttää aktiivisuusedellytyksen, tulee sen olla työllistymistä tukevaa ja hakijan tulee toimittaa osallistumisestaan toiminnan järjestäjältä saatu todistus työttömyyskassalle. TE-toimisto ei anna näistä työttömyysetuuden maksajalle lausuntoa. Muutos tulee voimaan 1.4.2019 ja sitä sovelletaan, jos aktiivisuuden seurantajakso alkaa asetuksen voimaantulon jälkeen. Aktiivimallin osalta edellytykset sinällään säilyvät ennallaan 1.4.2019 jälkeenkin.

UP Partnersin verkkokurssi ohjaa käyttäjää ja täyttää kriteerit kaikilta osin

Verkkokurssi koostuu neljästä viiden päivän moduulista, joiden tavoitteena on jäsenen työllistyminen. Valmennuksessa edetään kronologisesti ja uusi aihealue avautuu vasta, kun edellinen aihealue on katsottu ja tehtäviin vastattu. Yksi moduuli vastaa viiden päivän opiskelua. Kurssia ei tarvitse suorittaa yhtäjaksoisesti, mutta jotta aktiivimallin aktiivisyysvaateet täyttyvät, moduuli olisi suoritettava 65 päivän tarkastelujakson aikana.

Verkkokurssin aikana työnhakija saa käytännön neuvoja aivan työnhaun alusta asti: miten tunnistaa omat osaamisensa, minkälaisia työhönhakukanavia on olemassa ja miten itse työhakemus tehdään.  Kurssin edetessä työnhakija syventää omaa tietämystään ja osaamistaan työn hakemisesta.

Taitava työnhakija -verkkokurssi

Viisi päivää kestävä Taitava työnhakija -verkkokurssin voi suorittaa missä ja milloin vain. Viisi päivää kestävä kurssi käynnistyy 1.4.2019. Kurssille ei ole hakuaikoja, vaan sen voi aloittaa käyttäjätunnukset saatuaan. Tunnuksen voi hakea jo 16.3., mutta ensimmäisen kurssin voi aloittaa vasta 1.4.

Kurssin kaikki viisi päivää pitää käydä aktiivisuuden seurantajakson aikana, jotta aktiivisuusehto täyttyy. Seurantajakso kestää 65 maksupäivää. Muista ilmoittaa kurssin aloittamisesta TE-toimistoon ja työttömyyskassaan ennen kurssin aloittamista.

Näin aloitat

 

Aloita verkkokurssi, ohjeet alla

 

Tarkista kassan sähköisestä eAsioinnista aktiivisuuden seurantajaksosi tilanne. Mitä vähemmän sinulla on seurantajaksossa maksupäiviä, sitä enemmän sinulla on aikaa suorittaa verkkokurssi niin, että täytät aktiivisuusehdon.

Mene verkkokurssiin johtaville sivuille www.urapalvelut.fi, valitse Kaupanalan esimiesliitto ja luo itsellesi tunnukset seuraavasti:

Syötä ensin pelkkä sähköpostiosoitteesi. Napsauta Jatka-painiketta.

Syötä koko nimesi ja KEY:n jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Järjestelmä tarkistaa jäsenyytesi. Saatuasi vahvistuksen voit luoda itsellesi henkilökohtainen salasanasi, joka tulee syöttää uudelleen.

Anna suostumus henkilötietojesi käsittelyyn verkkopalvelussa ennen kuin voit jatkaa eteenpäin.

Tietojen tallentamisen jälkeen saat ohjeet tunnuksen vahvistamisesta. Samaa käyttäjätunnusta (=antamasi sähköpostiosoite) ja luomaasi salasanaa käytetään kaikilla verkkokursseilla.

Kun olet suorittanut Taitava työnhakija 1 -kurssin, saat siitä automaattisesti todistuksen, joka tulee lähettää ERTOn työttömyyskassan Lahden toimipisteeseen (PL 30, 15101 LAHTI tai maarit.elonen@erto.fi) ja TE-toimistoon. Vain silloin osallistumisesi voidaan hyväksyä aktiivisuusseurantaan ja vältät päivärahan leikkaamisen. Muista ilmoittaa työttömyyskassaan kurssin loppumisesta.

Jos työttömyysjaksosi pitkittyy, voit käydä jatkokurssina Taitava työnhakija II:n ja sen jälkeen vielä Taitava työnhakija III:n. Kurssit voi käydä vain järjestyksessä. Jatkokurssit tulevat näkyviin verkkoon vasta sen jälkeen, kun edellinen kurssi on käyty. Jokaisen kurssin päätyttyä saat automaattisesti todistuksen päiviltä, joina olet suorittanut verkkokurssin ohjelmaa verkossa. (Jos suoritat vähemmän kuin viisi päivää, on sinun osallistuttava myös muuhun aktiivimallin täyttävään koulutukseen, jotta saat kaikki viisi päivää täyteen seurantajaksosi aikana.) Muista tehdä ilmoitus jokaiseen verkkokurssiin osallistumisesta.