Ay-liikkeen protestit maan hallituksen kaavailemia uudistuksia vastaan jatkuvat – KEY ei mukana

Hallitus aikoo muun muassa helpottaa työntekijän irtisanomista, pidentää perusteettomia määräaikaisuuksia, heikentää työttömyysturvaa ja muuttaa ensimmäisen sairaspäivän palkattomaksi. Lisäksi vaikeutetaan työntekijöiden neuvottelumahdollisuuksia heikentämällä luottamusmiehen asemaa, rajoittamalla lakko-oikeutta ja ”sementoimalla” nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaepätasa-arvo.  Keskusjärjestöjen ja ammattiliittojen reaktiot kaavailtuja muutoksia kohtaan vaihtelevat.

Keskusjärjestö STTK ja sen jäsenliitot järjestivät Kohtuus kaikessa -mielenosoituksen lauantaina 18.11.2023 Helsingin Kansalaistorilla. Mielenosoituksella vastustettiin hallituksen esittämiä rajuja heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliturvaan. Akava liittoineen vuorostaan on esittänyt pääministerille ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen laukaisemiseksi. SAK:n ja jäsenliittojen toimet ovat jämerämmät.

SAK ja sen ammattiliitot ovat aloittaneet uuden aallon poliittisia työtaistelutoimia 7. marraskuuta alkaen. Niillä vastustetaan maan hallituksen SAK:n tarpeettomina pitämiä työelämäheikennyksiä ja sen mielestä epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. SAK luonnehtii lakkoja viimeiseksi varoitukseksi, jolla haetaan oikeudenmukaista linjaa. Kaikki ammattiliitot eivät osallistu lyhyisiin mielenilmaisuihin.

Käytännössä tulevat mielenilmaisut ilmenevät seuraavien muutamien viikkojen aikana eri tavoin eri aloilla enintään päivän ulosmarsseina tai vastaavina toimina. Ellei konsensusta saavuteta, mielenilmaisu saanee vahvempaa jatkoa joulukuussa ja tarvittaessa protestointi jatkunee entistä vaikuttavampana myöhemmin.

Kaupanalan esimiesliitto ei ole mukana ammattiliittojen poliittisissa mielenilmaisuissa. Tämä tarkoittaa työnantajan käytettävissä olemista ja sitä, että työtehtävät hoidetaan poliittisten mielenilmaisujen aikana normaalisti. Kaupanalan esimiesliitto ei maksa lakkoavustuksia kenellekään myöskään sen vuoksi, että jonkun työ estyisi toisen liiton poliittisen työtaistelun takia.

Se, että KEY ei ole mukana poliittisissa mielenilmaisuissa, ei merkitse, että liitto hyväksyisi kaavaillut työsuhde- ja sosiaaliturvaheikennykset. Neutraalina poliittisessa työtaistelutilanteessa pysyminen tarkoittaa myös sitä, ettei muiden osallistumista arvostella ja ettei toisten lakkoilua hankaloiteta. On rikoslaissa rangaistavaksi säädetty rikos, jos esihenkilö esimerkiksi määrätään murtamaan alaisten laillinen työtaistelu velvoittamalla tämä työtaistelun aikana myyntityöhön toiseen toimipaikkaan sen aukiolon varmistamiseksi. Esihenkilö toimii tällöin työnantajan käskystä työnantajan edustajana toteuttamassa ammattiyhdistysoikeuksien harjoittamiseen puuttumisen (työoikeuden professori). Älä osallistu tällaiseen rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn toimintaan siirtymällä myyntityöhön toiseen toimipaikkaan!