Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa (ETTK) sulautuu Koko-kassaan 1.1.2024

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa (ETTK) sulautuu Koko-kassaan 1.1.2024

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa ETTK sulautuu aikaisemmin tiedotetulla tavalla KOKOon 1.1.2024 (Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa). KOKOlla on jäseniä sulautumisen jälkeen noin 270 000. KOKO vahvistaa asemaansa Suomen toiseksi suurimpana työttömyyskassana. KOKO-kassa palvelee ETTK-kassan jäseniä 1.1.2024 alkaen.

Sulautuminen ei edellytä Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan (ETTK) jäseniltä mitään toimenpiteitä, vaan jäsenyys siirtyy automaattisesti KOKO-kassaan. Jäsenten kerryttämään työttömyysturvaan, etuuksien tasoon tai ansiopäivärahamaksatukseen ei siis tule muutoksia. Työttömyysturvalakia sovelletaan samalla tavalla kaikissa työttömyyskassoissa. ETTK:n toiminta itsenäisenä työttömyyskassana lakkaa 31.12.2023.

Työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy edelleen Kaupanalan esimiesliitto KEY ry:n kokonaisjäsenmaksuun (23€/kk).

Käyttökatkot kassojen eAsioinneissa

Molempien työttömyyskassojen eAsioinnit ovat sulautumisen takia poissa käytöstä parin viikon ajan joulukuussa. ETTK:n eAsiointi on pois käytöstä 18.12.2023–1.1.2024 ja KOKO-kassan eAsiointi 22.12.2023–1.1.2024. Käyttökatkon aikana etuutta ei voida hakea sähköisessä asioinnissa. ETTK maksaa edellytysten täytyessä viimeisen kerran etuuksia sunnuntaina 17.12. Käsittelemättä jääneet hakemukset siirtyvät käsiteltäviksi 2.1.2024 lukien KOKO-kassassa. Työttömyyskassan sähköiseen järjestelmään ei myöskään lisäselvityksiä voi toimittaa 17.12. jälkeen.

Käyttökatkot johtuvat kassojen sulautumiseen liittyvistä järjestelmätöistä.

Huomaathan siis, ettei kummastakaan kassasta pysty käyttökatkojen aikana hakemaan päivärahaa. Päivärahaa voi hakea Koko-kassan eAsioinnin (https://koko.futunio.fi) kautta edellä todetuin tavoin 2.1.2024 alkaen.

Puhelinpalvelu loppuvuonna

Maksatusta koskevia tietoja ei voida käyttökatkon aikana myöskään tiedusteltaessa työttömyyskassasta antaa. Järjestelmätöiden vuoksi kassojen työntekijät eivät pääse näkemään jäseniä koskevia tietoja.

Työttömyyskassat palvelevat jäseniään puhelimitse käyttökatkon aikana, mutta voivat antaa vain yleisluontoista neuvontaa.

Työttömyyskassat tiedottavat puhelinpalvelun aukioloaikatiedoista verkkosivujensa Yhteystiedot-osiossa. Lahden toimipiste antaa työttömyysturvan yleisneuvontaa viikolla 51 (työttömyyskassan päivystysnumero 03-7349130 ke ja pe klo 8-11 ja muina aikoina voi soittaa 03-8758050) ja viikolla 52 (päivystys ke ja pe klo 8-11). Työttömyyskassan puhelinpäivystys siirtyy pysyvästi KOKO-kassaan 2.1.2024 alkaen, jolloin tiedusteluihin vastataan KOKO-kassan päivystysnumerossa 09-47637600 (ma-to klo 10-15 ja pe 10-13). Vuoden 2024 alusta yleistä työttömyysturvaneuvontaa annetaan esimiesliitosta (ma-pe 8-16).

Ay-liikkeen protestit maan hallituksen kaavailemia uudistuksia vastaan jatkuvat – KEY ei mukana

Ay-liikkeen protestit maan hallituksen kaavailemia uudistuksia vastaan jatkuvat – KEY ei mukana

Hallitus aikoo muun muassa helpottaa työntekijän irtisanomista, pidentää perusteettomia määräaikaisuuksia, heikentää työttömyysturvaa ja muuttaa ensimmäisen sairaspäivän palkattomaksi. Lisäksi vaikeutetaan työntekijöiden neuvottelumahdollisuuksia heikentämällä luottamusmiehen asemaa, rajoittamalla lakko-oikeutta ja ”sementoimalla” nais- ja miesvaltaisten alojen palkkaepätasa-arvo.  Keskusjärjestöjen ja ammattiliittojen reaktiot kaavailtuja muutoksia kohtaan vaihtelevat.

Keskusjärjestö STTK ja sen jäsenliitot järjestivät Kohtuus kaikessa -mielenosoituksen lauantaina 18.11.2023 Helsingin Kansalaistorilla. Mielenosoituksella vastustettiin hallituksen esittämiä rajuja heikennyksiä työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaaliturvaan. Akava liittoineen vuorostaan on esittänyt pääministerille ratkaisuvaihtoehtoja tilanteen laukaisemiseksi. SAK:n ja jäsenliittojen toimet ovat jämerämmät.

SAK ja sen ammattiliitot ovat aloittaneet uuden aallon poliittisia työtaistelutoimia 7. marraskuuta alkaen. Niillä vastustetaan maan hallituksen SAK:n tarpeettomina pitämiä työelämäheikennyksiä ja sen mielestä epäoikeudenmukaisia sekä suhdannetilanteeseen sopimattomia sosiaaliturvan leikkauksia. SAK luonnehtii lakkoja viimeiseksi varoitukseksi, jolla haetaan oikeudenmukaista linjaa. Kaikki ammattiliitot eivät osallistu lyhyisiin mielenilmaisuihin.

Käytännössä tulevat mielenilmaisut ilmenevät seuraavien muutamien viikkojen aikana eri tavoin eri aloilla enintään päivän ulosmarsseina tai vastaavina toimina. Ellei konsensusta saavuteta, mielenilmaisu saanee vahvempaa jatkoa joulukuussa ja tarvittaessa protestointi jatkunee entistä vaikuttavampana myöhemmin.

Kaupanalan esimiesliitto ei ole mukana ammattiliittojen poliittisissa mielenilmaisuissa. Tämä tarkoittaa työnantajan käytettävissä olemista ja sitä, että työtehtävät hoidetaan poliittisten mielenilmaisujen aikana normaalisti. Kaupanalan esimiesliitto ei maksa lakkoavustuksia kenellekään myöskään sen vuoksi, että jonkun työ estyisi toisen liiton poliittisen työtaistelun takia.

Se, että KEY ei ole mukana poliittisissa mielenilmaisuissa, ei merkitse, että liitto hyväksyisi kaavaillut työsuhde- ja sosiaaliturvaheikennykset. Neutraalina poliittisessa työtaistelutilanteessa pysyminen tarkoittaa myös sitä, ettei muiden osallistumista arvostella ja ettei toisten lakkoilua hankaloiteta. On rikoslaissa rangaistavaksi säädetty rikos, jos esihenkilö esimerkiksi määrätään murtamaan alaisten laillinen työtaistelu velvoittamalla tämä työtaistelun aikana myyntityöhön toiseen toimipaikkaan sen aukiolon varmistamiseksi. Esihenkilö toimii tällöin työnantajan käskystä työnantajan edustajana toteuttamassa ammattiyhdistysoikeuksien harjoittamiseen puuttumisen (työoikeuden professori). Älä osallistu tällaiseen rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn toimintaan siirtymällä myyntityöhön toiseen toimipaikkaan!

Kaupan yrityksissä keskustelukulttuuri kaipaa parantamista

Kaupan yrityksissä keskustelukulttuuri kaipaa parantamista

Syyskuun lopussa toteutettu kaupan esimiesbarometri tuo aikaisempien kyselyjen tapaan esiin keskinäisen vuorovaikutuksen puutteita esihenkilöstön, HR:n ja yritysjohdon välillä. Muun ohessa työehtosopimukseen perustuvat vuotuiset kahdenkeskiset palkkakeskustelut jäävät monissa yrityksissä toteutumatta. Suurimmat erot eri vastaajaryhmien (HR, toimialajohto, esihenkilöt) välillä ovat siinä, kuinka vahvasti eri ryhmät kokivat, että yrityksessä uskalletaan puhua suoraan ja avoimesti. Kyselyyn vastasi yli 850 esihenkilöä, toimialajohdon edustajaa ja HR-asiantuntijaa. Vastaajia oli laajasti eri kaupan yrityksistä.

Katso vastaukset ja arviot tarkemmin Esimiesbarometri 2023

Kaupan esihenkilöiden työsuojeluvaalit marras-joulukuussa

Kaupan esihenkilöiden työsuojeluvaalit marras-joulukuussa

Kaupan esihenkilöiden Työsuojeluvaalit 1.11.–31.12.2023 kaudeksi 2024-2025.

Esihenkilöillä mahdollisuus omaan edustajaan

Työpaikkojen edunvalvonnan kannalta on tärkeää, että työpaikalle valitaan työsuojeluhenkilöt. Työsuojeluvaalit järjestetään marras-joulukuussa aina kahden vuoden välein, ellei pidemmistä enintään 4 vuoden kausista ole sovittu.

Vähintään kymmenen työntekijän työpaikoille on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työsuojelutoimikunta on muodostettava yli 20 hengen työpaikoille. Jos esihenkilöille on valittu oma työsuojeluvaltuutettu, tulee hänen olla toimikunnan jäsen.

Työnantajan velvollisuudet vaalien toimittamisessa perustuvat lakiin työsuojelunvalvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta.

Esihenkilötehtävissä on usein tarkoituksenmukaista työn kuormittavuuden seuraamisen näkökulmasta, että luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voisi olla sama henkilö, jos näin valitaan.

Katso aiheesta täältä lisää.

Tänä vuonna on valittu uusiin yrityksiin luottamusmiehiä. Uusia yrityksiä, joissa ei aiemmin ole ollut luottamusmiestä, on kuusi. Kaikkinensa uusina luottamusmiehinä on aloittanut 15 henkilöä vuonna 2023. Tammikuussa aloittaa vielä ainakin kolme uutta luottamusmiestä.

KEY:n luottamusmiehiä on jo yli 60 henkilöä eri puolilla Suomea eri yrityksissä.

Ilmoittaudu nyt Stella Polaris -kiertueelle

Kaupanalan esimiesliitto ja piirien esimiehet järjestävät yhdessä improvisaatioteatteri Stella Polariksen kanssa syyskaudella 2023 työelämädraamaa aiheena ’Arjen hölmöys’ . Ilmoittautua voit mihin tahansa tilaisuuteen riippumatta asuinpaikkakunnastasi.

Ilmoittaudu tästä

Kurkkaa täältä aikataulut Stella-polaris-arjen-holmoys

KEY ei mukana poliittisissa mielenilmaisuissa

Kaupanalan esimiesliitto ei ole mukana ammattiliittojen poliittisissa mielenilmaisuissa. Liitto on sääntöjensä mukaan toiminnassaan puoluepoliittisesti sitoutumaton. Se näkyy paitsi hallinnossa, suhtautumisissa poliittisisiin tukiin, mutta myös siinä, ettei poliittisiin työtaisteluihin osallistuta.  Emme myöskään arvostele muiden osallistumista.

Kaupan alan ratkaisu 1.5.2022

Uusi kaupan alan ratkaisu hyväksytty

Kaupan työehdot on sovittu seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Ratkaisun mukaan 1.5.2022 taulukkopalkkoja, henkilökohtaisia palkkoja, työaikalisiä ja luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 2 prosenttia. Toisen vuoden korotuksesta neuvotellaan 15.12.2022 mennessä ja jos sopimukseen ei päästä, työehtosopimus voidaan irtisanoa. Työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2024.

Uudessa työehtosopimuksessa on muun muassa pidennetty vuorokausilevon vähimmäispituutta, kielletty yksittäiset vapaapäivät yövuorojen välissä ja lisätty tuplavapaiden vähimmäismäärää. Osa-aikatyöntekijöiden toimeentulon parantamiseksi osapuolet ovat sopineet myyjiä koskien mm. kokoaikatyön tarjoamisen mallista sekä lisäohjeista tuntitarkastelun toteuttamiseen. Osa sopimusparannuksia heijastuu esimiesten ehtoihin.

KEY on osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut kaupan esimiehiä koskevin osin ratkaisun. Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimukseen tehtiin useitakin jaksamista edistäviä kirjauksia.

Esimiesten taukokäytäntöjen soveltumattomuuden korjaamiseksi työehtosopimuksen kirjausten mukaan työnantajan on jatkossa työvuoroluetteloa laadittaessa varattava esimiehelle tilaisuus esittää mielipiteensä erikseen myös soveltuvien taukokäytäntöjen antamisen suhteen. Voidaan esimerkiksi sopia ratkaisuista, joilla varmistetaan se, ettei ruokatauon jääminen toiminnallisten syiden takia pitämättä johda käytännössä siihen, että ruokatunnin osuus jää hyvittämättä, kun se muuttui työajaksi.

Lisäksi toiminnallisten syiden estäessä ruoka- ja kahvitauon pitämisen sovituin tai määrätyin tavoin esimies saa päättää itse kyseisen päivän tauon sijoittumisen (esimerkiksi työpäivän päätteeksi). Kaupan vuosivapaakäytäntöjen toimivuuden parantamiseksi on työehtosopimukseen otettu määräys, joka korostaa työnantajan velvoitetta huomioida vapaiden sijoitus. Työehtosopimuksen mukaan vuosivapaiden sijoittamisessa pyritään jatkossa huomioimaan esimiehen toiveet ja työssä jaksamista tukevat järjestelyt.

Palkka-avoimuutta lisätään opastuksella tuoda esiin vuosittaisissa palkkakeskusteluissa myös työnantajan mahdollisesti noudattaman palkkausjärjestelmän soveltaminen. Keskustelun tavoitteena on lisätä ymmärrystä palkkausjärjestelmästä ja sen perusteista sekä välillisesti myös edistää palkkatasa-arvoa ja palkkauksellista yhdenvertaisuutta.

Työn kuormittavuuden hallinnan tärkein työkalu on riittävät resurssit. Nykyisen kirjauksen mukaisesti palkkakeskustelun päätteeksi tai työpaikalla muuna ajankohtana on tullut käydä keskustelu esimiehen työssä jaksamisesta, työhön liittyvistä kuormitustekijöistä ja tarvittaessa jatkotoimista.  Mutta jatkossa esimiehen aloitteesta keskusteluissa on käsiteltävä myös mm. esimiestyölle varatun ajan ja resurssien riittävyys sekä sijaisjärjestelyt.

Viime sopimuskierroksella sovittu Työterveyslaitoksen rahoittama Kaupan esimiesten työhyvinvointihanke saa työehtosopimusneuvotteluissa sovituin tavoin jatkoa. Liitot toteuttavat sopimuskauden aikana esimiesten työhyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja oman työn hallinnan edistämiseksi edellisessä työehtosopimusratkaisussa sovitun projektin vaikutusten arvioimiseksi seurantahankkeen. Hanke toteutetaan käytännössä Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön (KEY ja PAM) kanssa.

Työhyvinvointitoiminta työpaikoilla on jatkuvaa ja kokonaisvaltaista työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämistä. Niin työnantajaliitto kuin KEY ja PAM tunnistavat erillisen sopimuskirjauksen mukaan, että esimiesten hyvinvointi luo edellytyksiä aina myös menestyvälle liiketoiminnalle. Esimiestyön kuormittavuuden seuranta ja työajan valvonta edistävät työurien pidentämistä ja koko työyhteisön jaksamista. Jatkohankkeessa nostetaan esiin myös ikäjohtaminen ja työurien pidentäminen ja niihin liittyvät mahdolliset erityistoimenpiteet, jotka tukevat esimiehen työssä jaksamista ja jatkamista.

Työssä jaksamista edistävien uusien sopimuskirjausten soveltamisesta ja täytäntöönpanosta tullaan keskustelemaan sopimuskauden aikana muutoinkin laajasti myös uuden yhteistoimintalain mukaisessa vuoropuhelussa paikallisesti niissä kaupan yrityksissä, joissa esimiehet ovat valinneet itselleen oman henkilöstöedustajan.

Lue tarkemmin tästä.

Jäsenedut 2023

KEYDUUNIVAINU

Vainu kerää reaaliaikaisesti Suomen uusimmat avoimet esihenkilötyöpaikat majoitus ja ravitsemistoiminta / tukku- ja vähittäiskaupan alan yrityksistä.


RELAHIERONTAKORTTI

10% alennus Rela-kortista Rela-hierojien (Terveystalon omistama) vastaanotossa KEY-jäsenyydellä. Kortilla hieronnat 50 %:n alennuksella.
Kaikki uudet jäsenet saavat liittymisetuna kortin ilmaiseksi ja näin suoraan 50 %:n alennuksen hieronnoista.


LOMA JA VAPAA-AIKA

Lomaosakkeita: edullisia lomia Rokuan erämökiltä Tallinnan vilskeeseen. Golf-pelioikeuksia ja rinnekortteja. Alueellisia etuja ja tarjouksia.

Uudet perhelomakohteet:

Messilä

Ukkohalla


TYÖEHTOSOPIMUSTURVA

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus, edustavuus yli 70%
Sopimusperusteinen luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettuorganisaatio valtaosassa kaupan yrityksiä.


EDUNVALVONTA

Myös riippumatta työehto- sopimuksesta ja siitä, kuka sen solmii.
Ajantasainen esimiesten palkkatietokanta.
Ripeästi, henkilökohtaisesti 24/7/365 ja anonyymius turvaten.


TYÖSUHDENEUVONTA JA OIKEUSTURVAPALVELUT

Lakimiehemme heti palveluksessa, oikeusapu ilman omavastuuta.


YKSITYISOIKEUDELLISET LAKI- JA NEUVONTAPALVELUT

Sopimus-, perhe- ja perintöoikeudelliset perusasiakirjat kuten testamentit ja avioehdot maksutta. Säästö vähintään satasia.


TYÖTTÖMYYSKASSA- PALVELUT

Työttömyyskassoissa on eroja. Sähköisesti tai henkilökohtaisesti asiointi jonottamatta.


KOULUTUS JA TIEDOTUS

Esimies- ja johtamiskoulutus, stipendit ja Palveluesimies-lehti


VAKUUTUKSET

Matkustajavakuutus jäsenmaksuun sisältyen sekä keskittämis- ja ryhmäetuja.
Kalevan Primus-henkivakuutus jäsenhintaan