Jatkuvaa vuoropuhelua – opas yhteistoimintalaista luottamushenkilöille avaa vuoden 2022 alussa voimaan tullutta lakiuudistusta sen keskeisten muutosten osalta. Oppaan sisältö on suunnattu ensisijaisesti työpaikkojen henkilöstöedustajille, mutta myös muille yt-laista kiinnostuneille.

Saat SAK:n sivuilta ladattua sen itsellesi.