Tässä oppaassa käsitellään Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimukseen perustuvia kaupan esihenkilöiden edustajien (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu) tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä heidän valintaansa. Tarkoituksena on paitsi kuvata edustusjärjestelmää yleisesti myös antaa joitakin käytännön neuvoja ja toimintaohjeita edustajille. Oppaassa kuvataan lyhyesti myös hallintoedustusjärjestelmää, joihin luottamusmies saattaa usein asemansa perusteella hakeutua ja tulla valituksi.

Lataa opas